Skip to main content

Culture and Creativity

Przewodnik dotyczący finansowania CulturEU

Możliwości finansowania przez UE sektora kultury i sektora kreatywnego w latach 2021–2027.

Przejdź do przewodnika dotyczącego finansowania

Slide

Ten interaktywny przewodnik ma ułatwić dostęp do różnych źródeł finansowania Unii Europejskiej dostępnych w latach 2021–2027 dla sektora kultury i sektora kreatywnego.

Ma on pomóc podmiotom działającym w tych sektorach w znalezieniu najodpowiedniejszych dla ich projektów źródeł wsparcia UE.

Jak to działa

Odpowiedz na szereg pytań dotyczących sektora, w którym pracujesz, rodzaju organizacji i wsparcia, którego szukasz. W wynikach pokażą się odpowiednie źródła finansowania i dostępne zaproszenia do składania wniosków, które najlepiej pasują do Twojego profilu.

W wynikach wyświetlą się również informacje dotyczące dostępnych budżetów, procesu ubiegania się o finansowanie z różnych źródeł oraz link do konkretnego programu lub konkretnych zaproszeń do składania wniosków.

Przewodnik dotyczący finansowania CulturEU

Podaj sektor, w którym pracujesz, rodzaj organizacji oraz wsparcie, którego szukasz i znajdź odpowiednie dla siebie możliwości finansowania.

Wsparcie dla osób dotkniętych skutkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę

W tych niezwykle trudnych czasach Komisja Europejska jest zdecydowana wspierać ludność Ukrainy i udzielać jej wszelkiej możliwej pomocy w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także w innym zakresie.

Zobacz, jak UE wspiera Ukrainę  

Przykłady projektów

Dowiedz się, jak w latach 2014–2020 wykorzystano możliwości finansowania UE w zrealizowanych już projektach.