Skip to main content

Culture and Creativity

Vodič za financiranje u okviru programa CulturEU

Mogućnosti financiranja sredstvima EU-a za kulturni i kreativni sektor 2021. – 2027.

Pokrenite interaktivni vodič

Slide

Ovim interaktivnim vodičem Europska komisija želi olakšati pristup mogućnostima financiranja koje su u razdoblju 2021. – 2027. dostupne za kulturni i kreativni sektor iz svih izvora sredstava Europske unije.

Cilj je pomoći akterima u tim sektorima da pronađu najprikladnije izvore potpore EU-a za svoje projekte.

Kako to funkcionira?

Odgovorite na pitanja o sektoru u kojem radite, vrsti organizacije i potpori koju tražite kako biste pronašli izvore financiranja i pozive koji vam najbolje odgovaraju.

Osim toga, pod rezultatima će se prikazati dostupna sredstva, postupak prijave za različite izvore financiranja i poveznica na konkretni program ili poziv.

Studije slučaja

Saznajte kako su drugi projekti već iskoristili mogućnosti financiranja sredstvima EU-a dostupne za razdoblje 2014. – 2020.