Skip to main content

Culture and Creativity

Ръководство за финансиране CulturEU

Възможности за финансиране от ЕС за секторите на културата и творчеството за периода 2021—2027 г.

Към ръководството за финансиране

Slide

С това интерактивно ръководство Европейската комисия иска да улесни достъпа до наличните възможности за финансиране за секторите на културата и творчеството в рамките на всички източници на финансиране от Европейския съюз за периода 2021—2027 г.

Целта е да се помогне на участниците в тези сектори да открият най-подходящите източници на подкрепа от ЕС за своите проекти.

Какво трябва да направите

Отговорете на поредица от въпроси в зависимост от сектора, в който работите, вида организация и подкрепата, която търсите. Получените резултати ще бъдат ограничени до съответните източници на финансиране и покани за представяне на предложения, които са най-подходящи за вас.

Резултатите ще включват наличните бюджети, процеса на кандидатстване за различните източници на финансиране и връзка към конкретната програма или покана за представяне на предложения.

Примери

Научете как други проекти вече са се възползвали от наличните възможности за финансиране от ЕС за периода 2014—2020 г.