Skip to main content

Culture and Creativity

Ръководство за финансиране CulturEU

Възможности за финансиране от ЕС за секторите на културата и творчеството за периода 2021—2027 г.

Към ръководството за финансиране

Slide

С това интерактивно ръководство Европейската комисия иска да улесни достъпа до наличните възможности за финансиране за секторите на културата и творчеството в рамките на всички източници на финансиране от Европейския съюз за периода 2021—2027 г.

Целта е да се помогне на участниците в тези сектори да открият най-подходящите източници на подкрепа от ЕС за своите проекти.

Какво трябва да направите

Отговорете на поредица от въпроси в зависимост от сектора, в който работите, вида организация и подкрепата, която търсите. Получените резултати ще бъдат ограничени до съответните източници на финансиране и покани за представяне на предложения, които са най-подходящи за вас.

Резултатите ще включват наличните бюджети, процеса на кандидатстване за различните източници на финансиране и връзка към конкретната програма или покана за представяне на предложения.

Ръководство за финансиране CulturEU

Намерете подходящата възможност за финансиране в зависимост от сектора, в който работите, вида организация и подкрепата, която търсите.

Подкрепа за хората, засегнати от руското нашествие в Украйна

Европейската комисия е решена да подкрепи украинския народ и да предостави цялата възможна помощ в областта на културата и творчеството и извън нея в тези изключително трудни времена.

Научете всичко за подкрепата на ЕС за Украйна  

Примери

Научете как други проекти вече са се възползвали от наличните възможности за финансиране от ЕС за периода 2014—2020 г.