Skip to main content

Culture and Creativity

CulturEU rahastamisjuhend

ELi rahastamisvõimalused kultuuri- ja loomesektori jaoks aastatel 2021–2027

Euroopa Komisjoni loodud interaktiivne juhend lihtsustab juurdepääsu kultuuri- ja loomesektori rahastamisvõimalustele kõigi Euroopa Liidu rahastamisallikate kaudu, mis on kättesaadavad aastatel 2021–2027.

Juhendiga soovitakse aidata nende sektorite osalejatel leida oma projektidele kõige sobivamad ELi toetuse allikad.

Kuidas see toimub?

Vastake küsimustele, mis puudutavad teie tegutsemisvaldkonda, organisatsiooni liiki ja soovitud toetust. Vastused võimaldavad kitsendada rahastamisallikate ringi ja leida teile kõige sobivamad.

Vastustest lähtuvalt kuvatakse teave olemasolevate rahastamisvõimaluste, erinevate rahastamisallikate taotlemismenetluste ja võimalike eriprogrammide või konkursikutsete kohta.

Nende inimeste toetamine, kes on mõjutatud Venemaa sissetungist Ukrainasse

Euroopa Komisjon on kindlalt otsustanud toetada Ukraina rahvast ning pakkuda praegusel äärmiselt raskel ajal igakülgset abi kultuuri- ja loomevaldkonnas ning mujal.

ELi toetus Ukraina heaks  

Näidisprojektid

Projektid, mille elluviimiseks kasutati ELi rahastamisvõimalusi aastatel 2014–2020