Skip to main content

Culture and Creativity

Príručka o financovaní CulturEU

Možnosti financovania kultúrnych a kreatívnych sektorov EÚ v rokoch 2021 – 2027.

Prejsť na príručku o financovaní

Slide

Prostredníctvom tejto interaktívnej príručky chce Európska komisia uľahčiť prístup k financovaniu dostupnému pre kultúrne a kreatívne sektory v rámci všetkých zdrojov financovania Európskej únie dostupných v rokoch 2021 – 2027.

Jej cieľom je pomôcť aktérom v týchto sektoroch nájsť najvhodnejšie zdroje podpory EÚ pre svoje projekty.

Ako to funguje?

Odpovedzte na sériu otázok podľa sektora, v ktorom pracujete, druhu organizácie a podpory, ktorú hľadáte. Výsledky vám umožnia zúžiť výber zdrojov financovania a výziev na tie, ktoré vám najlepšie vyhovujú.

Okrem toho budú obsahovať dostupné rozpočty, postup ako podať žiadosť pre rôzne zdroje financovania a odkaz na konkrétny program alebo výzvy.

Prípadové štúdie

Prečítajte si o projektoch, ktoré už využili možnosti financovania EÚ dostupné v rokoch 2014 – 2020.