Skip to main content

Culture and Creativity

Objavte možnosti financovania v kultúrnych a kreatívnych odvetviach

Vhodné možnosti financovania podľa sektora, v ktorom pracujete, druhu organizácie a podpory, ktorú hľadáte.

Etapy vyhľadávania

What type of sectors do you work in?

So, you need money?

Find funding opportunities beyond EU programmes through the Creatives Unite tool.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Obsah týchto stránok slúži len na informačné účely. Právne záväzné informácie o možnostiach financovania a verejných súťažiach možno nájsť na portáli pre výmenu elektronických údajov (SEDIA). Na tento portál sa dostanete kliknutím na „Zobraziť podrobnosti o možnostiach financovania“.