Skip to main content

Culture and Creativity

Objavte možnosti financovania v kultúrnych a kreatívnych odvetviach

Vhodné možnosti financovania podľa sektora, v ktorom pracujete, druhu organizácie a podpory, ktorú hľadáte.

Etapy vyhľadávania

V akom sektore pôsobíte?

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Obsah týchto stránok slúži len na informačné účely. Právne záväzné informácie o možnostiach financovania a verejných súťažiach možno nájsť na portáli pre výmenu elektronických údajov (SEDIA). Na tento portál sa dostanete kliknutím na „Zobraziť podrobnosti o možnostiach financovania“.