Skip to main content

Culture and Creativity

Féach leat deiseanna maoiniúcháin d’Earnáil an Chultúir agus d’Earnáil na Cruthaitheachta

Aimsigh an deis mhaoiniúcháin is fearr duitse, bunaithe ar an earnáil ina bhfuil tú ag obair, ar an gcineál eagraíochta agus ar an tacaíocht atá á lorg agat.

An dul chun cinn atá déanta agat

Cén cineál earnálacha ina n-oibríonn tú?

Séanadh

Is chun críche faisnéis amháin atá ábhar na leathanach seo. Is féidir teacht ar fhaisnéis faoi dheiseanna maoinithe agus tairisceana atá ceangailteach ó thaobh an dlí de ar thairseach/suíomh gréasáin an Limistéir Aonair um Shonraí Leictreonacha a Mhalartú (SEDIA). Is féidir leat rochtain a fháil ar an tairseach/an suíomh gréasáin sin ag deireadh gach fiosraithe ach cliceáil ar ‘Sonraí faoin deis mhaoiniúcháin’.