Skip to main content

Culture and Creativity

CulturEU, vodnik po financiranju

Možnosti financiranja EU za kulturne in ustvarjalne sektorje za obdobje 2021–2027

K vodniku po financiranju

Slide

Evropska komisija želi s tem interaktivnim vodnikom olajšati dostop do možnosti financiranja, ki so v obdobju 2021–2027 na voljo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem iz vseh virov sredstev Evropske unije.

Akterjem v teh sektorjih želimo pomagati najti najprimernejše vire podpore EU za njihove projekte.

Kako deluje

Odgovorite na vrsto vprašanj o sektorju, v katerem delate, navedite vrsto svoje organizacije in kakšno podporo iščete. Tako boste lahko ugotovili, kateri viri financiranja in razpoložljivi razpisi so za vas najustreznejši.

Iz rezultatov bodo razvidni razpoložljiva sredstva, prijavni postopek za različne vire financiranja in povezava na konkretni program ali razpise.

Študije primerov

Več o tem, kako so drugi projekti že izkoristili možnosti financiranja EU v obdobju 2014–2020.