Skip to main content

Culture and Creativity

Finansavimo vadovas „CulturEU“

2021–2027 m. kultūros ir kūrybos sektorių ES finansavimo galimybės

Atsiversti finansavimo vadovą

Slide

Europos Komisija parengė šį sąveikų vadovą, kad palengvintų kultūros ir kūrybos sektorių prieigą prie finansavimo galimybių – 2021–2027 m. jiems numatytų visų Europos Sąjungos finansavimo šaltinių.

Juo siekiama padėti šių sektorių dalyviams nustatyti tinkamiausius ES paramos jų projektams šaltinius.

Kaip priemonė veikia

Atsakykite į klausimus apie sektorių, kuriame dirbate, organizacijos rūšį ir jūsų ieškomą paramą. Bus pateiktas iki jums tinkamiausių sutrumpintas atitinkamų finansavimo šaltinių ir kvietimų teikti paraiškas sąrašas.

Rezultatuose bus matyti numatyti biudžetai, įvairių finansavimo šaltinių paraiškų teikimo tvarka ir nuoroda į konkrečią programą arba kvietimus teikti paraiškas.

Finansavimo vadovas „CulturEU“

Ieškokite jums tinkamos finansavimo galimybės pagal sektorių, kuriame dirbate, organizacijos rūšį ir jūsų ieškomą paramą.

Parama asmenims, nukentėjusiems nuo Rusijos invazijos į Ukrainą

Europos Komisija yra pasiryžusi remti Ukrainos žmones ir teikti visą turimą pagalbą kultūros ir kūrybos sektoriuose ir kitose srityse šiuo itin sudėtingu metu.

Apie visą ES paramą Ukrainai  

Projektų pavyzdžiai

Sužinokite, kaip įgyvendinant kitus projektus jau pasinaudota 2014–2020 m. ES finansavimo galimybėmis.