Skip to main content

Culture and Creativity

Den här åtgärden ska främja konkurrenskraften hos europeiska oberoende produktionsbolag i länder med låg audiovisuell kapacitet (LCC-grupp A och B) och öka deras ekonomiska tyngd på marknaden.


Stödet går till produktionsbolag som kan utveckla ett projektpaket med två eller tre audiovisuella verk (fiktion, animation eller kreativ dokumentär).


Det ska hjälpa företagen att utveckla verk med högt kreativt värde och kulturell mångfald och potential att spridas till många länder. Företagen uppmuntras att ta fram strategier för marknadsföring och distribution redan i början av utvecklingsfasen för att öka sina chanser att nå ut till både en europeisk och internationell publik.


Ansökningarna bör innehålla strategier för att säkerställa en hållbar och miljövänlig bransch, en jämn könsfördelning, inkludering, mångfald och representation.

Total budget
2,44 miljarder euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Klumpsumma på 10 000–100 000 euro. Beloppet beror på projektens typ och budget.
Who can apply
De sökande (stödmottagare och anknutna enheter) måste vara rättsliga enheter (offentliga eller privata organ), etablerade i ett av de stödberättigade länderna (se ansökningsomgången) och etablerade i ett av de länder med låg audiovisuell kapacitet (LCC-grupp A* och B**) som fullt ut deltar i Kreativa Europas delprogram Media. De ska även ägas direkt eller indirekt, helt eller genom majoritetsägande, av medborgare från de länder som deltar i Mediaprogrammet. Om det rör sig om ett aktiebolag avgörs hemvisten av var bolaget är börsnoterat. De sökande måste vara oberoende europeiska audiovisuella produktionsbolag som kan visa att de har färsk erfarenhet av att producera internationellt distribuerade verk.

*Kroatien, Tjeckien, Estland, Grekland, Polen, Portugal och Rumänien.
**Bulgarien, Cypern, Ungern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Slovakien och Slovenien.

Andra enheter kan delta i andra roller i konsortiet, t.ex. som associerade partner, underleverantörer eller tredje parter som ger naturabidrag (se avsnitt 13).
No. of partners needed
Endast enskilda sökande får lämna in förslag.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ansökningsomgångar
Total initiative budget
5,5 miljoner euro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
2
Need count
6