Skip to main content

Culture and Creativity

Културно наследство

Културното наследство на Европа е богата и разнообразна мозайка от различни форми на културно и творческо изразяване, наследство от предишните поколения европейци и завещание за следващите. То включва природни, архитектурни и археологически обекти, музеи, паметници, произведения на изкуството, исторически градове, литературни, музикални, аудио-визуални и цифрови творби, както и знанията, практиките и традициите на европейските граждани.

Въпреки че политиката в тази област е преди всичко отговорност на държавите членки, регионалните и местните власти, ЕС се е ангажирал да работи за опазване и подобряване на състоянието на културното наследство на Европа чрез редица политики и програми.

Подробна информация за тези политики и програми можете да намерите в следните раздели:

Политика на ЕС за културното наследство

ЕС се е ангажирал да работи за опазване и подобряване на състоянието на културното наследство на Европа.

Възможности за финансиране за културното наследство

ЕС подкрепя опазването на културното наследство чрез няколко програми за финансиране по линия на многогодишната финансова рамка.

Културното наследство в другите политики на ЕС

В Европейската рамка за действия в областта на културното наследство се предлага да се предприемат действия във връзка с културното наследство чрез много други политики на ЕС извън областта на културата.

Основни участници в областта на културното наследство

Културното наследство има ясно европейско измерение, което изисква съвместни действия на европейско равнище.

Награди за европейско наследство

Наградите за европейско наследство насочват вниманието към забележителни проекти, инициативи и личности в областта на културното наследство.

Европейски дни на наследството

Европейските дни на наследството са сред културните прояви с най-масово участие в Европа.