Skip to main content

Culture and Creativity

Dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe Europy to barwna i różnorodna mozaika ekspresji kulturalnej i twórczej, która jest spuścizną po poprzednich pokoleniach Europejczyków dla nas i dla przyszłych pokoleń. Obejmuje obiekty przyrodnicze i architektoniczne, stanowiska archeologiczne, muzea, pomniki, dzieła sztuki, zabytkowe miasta, dzieła literackie, muzyczne i audiowizualne, a także umiejętności, obyczaje i tradycje Europejczyków.

Chociaż za politykę w tej dziedzinie odpowiadają przede wszystkim państwa członkowskie, w tym władze regionalne i lokalne, UE zaangażowała się w ochronę i podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego Europy poprzez szereg strategii politycznych i programów.

Szczegółowe informacje na temat tych strategii i programów zamieszczono na stronach wymienionych poniżej: