Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturarv

Europas kulturarv er en fin og mangfoldig mosaik af kulturelle og kreative udfoldelser, der er nedarvet fra tidligere generationer af europæere, og en rigdom, vi giver videre til de næste. Vores kulturarv består af naturområder, bygninger og arkæologiske udgravninger, museer, monumenter, kunst, historiske byer, litteratur, musik og medieproduktioner foruden europæernes viden, vaner og traditioner.

Politisk hører området primært under de enkelte EU-landes, regionernes og de lokale myndigheders ansvar, men EU ønsker at beskytte og udvikle Europas kulturarv gennem en række politiske tiltag og programmer.

Du kan læse mere om politikken og programmerne på området i følgende afsnit: