Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturní dědictví

Evropské kulturní dědictví tvoří cenná a rozmanitá mozaika kulturních a tvůrčích projevů. Jde o odkaz předchozích generací Evropanů a zároveň odkaz pro Evropany budoucí. Zahrnuje přírodní stanoviště, architekturu, archeologická naleziště, muzea, památky, výtvarná díla, historická města, literární, hudební a audiovizuální díla a um, vědomosti, řemeslné dovednosti, zvyky a tradice obyvatel Evropy.

Přestože je péče o tuto oblast především úkolem členských států a jejich regionálních a místních orgánů, EU je odhodlána chránit a rozšiřovat evropské kulturní dědictví prostřednictvím řady politik a programů.

Podrobné informace o těchto politikách a programech naleznete v těchto sekcích našich stránek: