Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturní dědictví

Evropské kulturní dědictví tvoří cenná a rozmanitá mozaika kulturních a tvůrčích projevů. Jde o odkaz předchozích generací Evropanů a zároveň odkaz pro Evropany budoucí. Zahrnuje přírodní stanoviště, architekturu, archeologická naleziště, muzea, památky, výtvarná díla, historická města, literární, hudební a audiovizuální díla a um, vědomosti, řemeslné dovednosti, zvyky a tradice obyvatel Evropy.

Přestože je péče o tuto oblast především úkolem členských států a jejich regionálních a místních orgánů, EU je odhodlána chránit a rozšiřovat evropské kulturní dědictví prostřednictvím řady politik a programů.

Podrobné informace o těchto politikách a programech naleznete v těchto sekcích našich stránek:

Kulturní dědictví v ostatních politikách EU

Evropský akční rámec pro kulturní dědictví navrhuje, aby se kulturnímu dědictví věnovala celá řada dalších politik EU, nad rámec politiky kulturní.

Ceny EU za kulturní dědictví

Ceny EU za kulturní dědictví upozorňují na pozoruhodné projekty, iniciativy a osobnosti v oblasti kulturního dědictví.

European Heritage Label

EHL sites have been selected for their symbolic value, their role in European history and the activities they offer.