Skip to main content

Culture and Creativity

Kultuuripärandi poliiitikasuund

Euroopa kultuuripärand on kultuuri- ja loome väljendusvormide rikkalik ja mitmekesine mosaiik, mis on päritud eelmiste põlvkondade eurooplastelt ja antakse edasi tulevastele põlvkondadele. See hõlmab looduslikke, ehitatud ja arheoloogilisi objekte, muuseume, mälestusmärke, kunstiteoseid, ajaloolisi linnu, kirjandus-, muusika- ja audiovisuaalteoseid ning Euroopa kodanike teadmisi, tavasid ja traditsioone.

Kuigi selle valdkonna poliitika eest vastutavad peamiselt liikmesriigid ning piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, on EL võtnud endale kohustuse kaitsta ja väärtustada Euroopa kultuuripärandit mitme poliitikasuuna ja programmi kaudu.

Üksikasjalik teave nende poliitikasuundade ja programmide kohta on esitatud järgmistes punktides.

Kultuuripärand ELi muudes poliitikavaldkondades

Euroopa kultuuripärandi tegevusraamistiku kaudu tehakse ettepanek, et kultuuripärandit tuleks lisaks kultuurivaldkonnale käsitleda ka paljudes muudes ELi poliitikavaldkondades.

Euroopa kultuuripärandi auhinnad

Euroopa kultuuripärandi auhindadega pööratakse tähelepanu märkimisväärsetele projektidele, algatustele ja isikutele kultuuripärandi valdkonnas.

Euroopa pärimuspäevad

Euroopa pärimuspäevad on üks laialdasemalt tähistatavaid kaasavaid kultuuriüritusi Euroopas.

European Heritage Label

EHL sites have been selected for their symbolic value, their role in European history and the activities they offer.