Skip to main content

Culture and Creativity

Euroopa kultuuripärandi auhinnad

Euroopa kultuuripärandi auhindade ja Europa Nostra auhindadega juhitakse tähelepanu kultuuripärandi valdkonna olulistele projektidele, algatustele ja isikutele.

Euroopa Liidu kultuuripärandi auhinnaga tunnustatakse kultuuripärandi valdkonna saavutusi kogu Euroopas viies peamises kategoorias:

  • pärandi säilitamine ja kohandatud taaskasutamine;
  • teadusuuringud;
  • haridus, koolitus ja oskused;
  • kodanike kaasamine ja teadlikkuse suurendamine;
  • kultuuripärandi hoidjad.

Igal aastal pälvib Euroopa kultuuripärandi auhinna või Europa Nostra auhinna kuni 30 kultuuripärandi valdkonna saavutust.

Grand Prix

Laureaatide seast valitakse kuni viis Grand Prix’ võitjat viies üldises teemavaldkonnas. Need valdkonnad kajastavad seda, kuidas kultuuripärand aitab üldisemalt kaasa mõnede Euroopa tasandi prioriteetide saavutamisele. Iga Grand Prix’ võitja saab 10,000 eurose rahalise preemia. Valdkonnad on järgmised:

  • innovatsioon;
  • digipööre;
  • kliimameetmed ja kestlikkus;
  • sotsiaalne ühtekuuluvus ja heaolu;
  • rahvusvahelised suhted.

Publikuauhind

Lisaks kutsutakse üldsust üles hääletama veebis oma lemmikprojekti või -algatuse poolt publikuhinna laureaatide seas. Selle auhinna võitja saab samuti 10 000 eurot.

Auhindade jagamise partner Europa Nostra

Europa Nostra on auhindade jagamist Euroopa Liidu nimel hallanud alates 2002. aastast. Europa Nostra esindab kultuuri- ja looduspärandi kaitsmisele ja edendamisele pühendunud kodanikuühiskonna häält Euroopas.

Auhindade eesmärk

Auhindade eesmärk on teha kindlaks kultuuripärandi säilitamise parimad tavad ja neid edendada. Auhindadega tunnustatakse ka uuenduslikku arengut ja uusi teadmisi materiaalse ja vaimse kultuuripärandi hooldamisel ja edendamisel. Seega kajastab ELi auhind kõiki Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 eesmärke ning toetab valdkonda üldiselt.

Auhindade jagamine võimaldab ka vahetada ja edastada kogemusi ja teavet piiriüleselt ja kogukondade vahel nii Euroopas kui ka mujal. See aitab näidata kultuuripärandi väärtust Euroopa kultuuri, majanduse, ühiskonna ja keskkonna jaoks.