Skip to main content

Culture and Creativity

Euroopa kultuuripärandi auhinnad

Euroopa kultuuripärandi auhindade ja Europa Nostra auhindadega juhitakse tähelepanu kultuuripärandi valdkonna olulistele projektidele, algatustele ja isikutele.

EL tunnustab kultuuripärandiga seotud saavutusi Euroopas neljas peamises kategoorias:

  • pärandi säilitamine,
  • teadusuuringud,
  • pärandi säilitamist toetavad teenused,
  • haridus, koolitus ja teadlikkuse tõstmine Euroopa kultuuripärandi sektoris.

Euroopa kultuuripärandi auhindade ja Europa Nostra auhindade saajatena valitakse igal aastal välja kuni 30 kultuuripärandialast saavutust kogu Euroopast.

Seejärel valitakse laureaatide hulgast kuni neli Grand Prix´ võitjat, kes saavad 10 000 eurose rahalise preemia. Lisaks sellele saab üldsus hääletada veebis oma lemmikprojekti või algatuse poolt, kellele antakse rahva lemmiku preemia.

ELi nimel tegeleb auhindade andmisega Europa Nostra. Europa Nostra esindab kultuuri- ja looduspärandi kaitsmisele ja edendamisele pühendunud kodanikuühiskonna häält Euroopas.

Auhinna eesmärk

Auhindadega edendatakse ja premeeritakse kultuuripärandi valdkonna edukaid näiteid ning tunnustatakse tublimaid tehtud töö eest. ELi auhinnaga tõstetakse ka teadlikkust sektori ees seisvatest probleemidest ning kutsutakse üles Euroopa kultuuripärandit väärtustama ja kaitsma.

2013. aastal tehtud uuring [pdf] kinnitab, et ELi auhinna mõju seisneb eelkõige selle sektori edust kõnelevate näidete ja parimate tavade tutvustamises.

Tutvu auhindade, laureaatide ja ettepanekute esitamiseks korraldatava iga-aastase konkursikutsega Euroopa kultuuripärandi auhindade veebisaidil.