Skip to main content

Culture and Creativity

Premiile pentru patrimoniul european

Premiile pentru patrimoniul european/Premiile Europa Nostra aduc în prim-plan proiecte, inițiative și personalități remarcabile în domeniul patrimoniului cultural.

Premiul UE pentru patrimoniul cultural recunoaște realizările în domeniul patrimoniului cultural din întreaga Europă, grupându-le în 5 categorii principale:

  • Conservare și reutilizare adaptativă
  • Cercetare
  • Educație, formare și competențe
  • Implicarea și sensibilizarea cetățenilor
  • Campioni ai patrimoniului

În fiecare an, până la 30 de realizări în materie de patrimoniu primesc Premiile patrimoniului european/Premiile Europa Nostra.

Marele premiu

Dintre laureați, până la 5 primesc Marele premiu în 5 domenii tematice. Aceste domenii reflectă modul în care patrimoniul cultural contribuie, în general, la susținerea principalelor priorități la nivel european. Fiecare câștigător al Marelui premiu primește 10 000 EUR la una din categoriile:

  • Inovare
  • Transformare digitală
  • Acțiuni climatice și sustenabilitate
  • Coeziune socială și bunăstare
  • Relații internaționale

Premiul publicului

În plus, publicul este invitat să voteze online, alegând proiectul sau inițiativa preferată din rândul laureaților. Câștigătorul Premiului publicului primește, de asemenea, o sumă de 10 000 EUR.

Europa Nostra, partenerul organizator al premiilor

Din 2002, Europa Nostra gestionează premiile în numele Uniunii Europene. Europa Nostra este vocea societății civile angajate în protejarea și promovarea patrimoniului cultural și natural al Europei.

Obiectivul premiilor

Premiile sunt menite să identifice și să promoveze cele mai bune practici în domeniul conservării patrimoniului cultural. Ele recunosc, de asemenea, evoluțiile inovatoare și noile cunoștințe în ceea ce privește îngrijirea și promovarea patrimoniului cultural material și imaterial. În acest sens, premiile UE nu numai că reflectă pe deplin obiectivele Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, dar continuă drumul trasat de acesta.

Premiile permit, de asemenea, schimbul și transferul de experiență și de informații la nivel transfrontalier și în rândul comunităților din Europa și din afara acesteia. Ele contribuie la demonstrarea valorii patrimoniului cultural pentru cultura, economia, societatea și mediul Europei.