Skip to main content

Culture and Creativity

De europæiske kulturarvspriser

European Heritage Awards/Europa Nostra Awards sætter fokus på bemærkelsesværdige projekter, initiativer og personligheder inden for kulturarv.

EU's kulturarvspris anerkender indsatser på kulturarvsområdet i Europa inden for fem hovedkategorier:

  • Bevarelse og tilpasset genanvendelse af kulturarv
  • Forskning
  • Uddannelse, kurser og færdigheder
  • Borgeres samfundsengagement og bevidstgørelse
  • Kulturarvsforkæmpere

Hvert år modtager op til 30 kulturarvsinitiativer og -personligheder EU's kulturarvspriser/Europa Nostra-priserne

Den store pris

Blandt prisvinderne udvælges fem til at modtage den store pris inden for fem tematiske områder. Disse områder afspejler, på hvilken måde kulturarv bidrager til at realiser nogle af EU's topprioriteter. Hver af vinderne af den store pris får 10.000 euro i præmie. De fem tematiske områder er

  • Innovation
  • Den digitale omstilling
  • Klimaindsats og bæredygtighed
  • Social samhørighed og trivsel
  • internationale forbindelser.

Borgerprisen

Derudover opfordres EU-borgerne til at stemme online på deres yndlingsprojekt eller -initiativ blandt prisvinderne, og det, der opnår flest stemmer, modtager også 10.000 euro.

Europa Nostra – organisatoren bag kulurarvsprisen

Europa Nostra har siden 2002 gennemført udvælgelsen og uddelingen på vegne af EU. Europa Nostra er det europæiske civilsamfunds stemme og er engageret i at beskytte og fremme kultur- og naturarven.

Formålet med priserne

Formålet med kulturarvspriserne er at finde frem til og udbrede bedste praksis for bevarelse af kulturarv. De er desuden en anerkendelse af innovation og ny viden inden for beskyttelse af og bevidstgørelse om materiel og immateriel kulturarv. Og det skal fremhæves, at priserne ikke blot afspejler målene for det europæiske år for kulturarv 2018, men også viderefører dets visioner.

Desuden gør priserne det muligt at udveksle erfaringer og information om kulturarv på tværs af landegrænser og lokalsamfund både i og uden for EU. De viser værdien af kulturarv for Europas kultur, økonomi, samfund og miljø.