Skip to main content

Culture and Creativity

Gradaim Oidhreachta na hEorpa

Cuireann Gradaim Oidhreachta na hEorpa/Gradaim Europa Nostra béim ar thionscadail, ar thionscnaimh agus ar phearsantachtaí iontacha i réimse na hoidhreachta cultúrtha.

Bronnann an tAontas gradaim ar éachtaí oidhreachta ar fud na hEorpa i gceithre phríomhchatagóir

  • caomhnú
  • taighde
  • seirbhís thiomanta don chaomhnú oidhreachta
  • oideachas, oiliúint agus cothú feasachta laistigh d’earnáil oidhreacht chultúrtha na hEorpa

Roghnaíonn Gradaim Oidhreachta na hEorpa/Gradaim Europa Nostra suas le 30 éacht oidhreachta gach bliain as gach cearn den Eoraip chun an duais seo de chuid an Aontais a fháil.

As measc na mbuaiteoirí uile roghnaítear suas le ceithre bhuaiteoir ansin don Grand Prix, gradam a bhfuil duais airgid €10,000 ag gabháil leis in aghaidh an bhuaiteora. Ina theannta sin, is féidir leis an bpobal vótáil ar líne don tionscadal nó tionscnamh is fearr leo agus bronnfar Gradam Rogha an Phobail ar an mbuaiteoir.

Bainistíonn Europa Nostra na gradaim thar ceann an Aontais. Is é Europa Nostra guth na sochaí sibhialta atá tiomanta an oidhreacht chultúrtha agus nádúrtha a choimirciú agus a chur chun cinn.

Cuspóir na duaise

Cuireann na duaiseanna seo samplaí rathúla i réimse na hoidhreachta cultúrtha chun cinn agus tugann siad luach saothair dóibh, agus aithníonn siad “laochra oidhreachta” as a rannpháirtíocht thiomanta. Cothaítear feasacht leis an duais seo de chuid an Aontais ar na saincheisteanna atá roimh an earnáil, sin agus soláthraítear agus spreagtar tuiscint agus cosaint níos mó ar oidhreacht chultúrtha na hEorpa.

Deimhnítear i staidéar 2013 [pdf] gurb é an tionchar is mó atá ag an ngradam seo de chuid an Aontais go dtarraingítear aird ar rath san earnáil agus go gcothaítear feasacht ar na dea-chleachtais ar fud na hEorpa.

Faigh tuilleadh eolais faoi na gradaim, na buaiteoirí agus an glao ar thograí bliantúil ar shuíomh gréasáin Ghradaim Eorpacha na hOidhreachta.