Skip to main content

Culture and Creativity

Eiropas mantojuma balva

Eiropas mantojuma balva / “Europa Nostra” balva izceļ ievērojamas personības, iniciatīvas un projektus kultūras mantojuma jomā.

Piešķirot ES kultūras mantojuma balvu, tiek pausta atzinība par sasniegumiem kultūras mantojuma jomā visā Eiropā. Šai balvai ir piecas galvenās kategorijas:

  • saglabāšana un adaptīva atkalizmantošana;
  • pētniecība;
  • izglītība, apmācība un prasmes;
  • iedzīvotāju iesaistīšana un izpratnes veicināšana;
  • kultūras mantojuma čempioni.

Ik gadu Eiropas mantojuma balvu / “Europa Nostra” balvu piešķir līdz pat 30 personām vai projektiem, kas var lepoties ar sasniegumiem kultūras mantojuma jomā.

Grand Prix

Ne vairāk kā pieci laureāti saņem lielo balvu jeb Grand Prix, ko piešķir piecās visaptverošās tematiskajās kategorijās. Tās atspoguļo to, kā kultūras mantojums kopumā palīdz īstenot dažas no galvenajām prioritātēm Eiropas līmenī. Katrs Grand Prix ieguvējs saņem naudas balvu 10 000 eiro vērtībā kādā no šīm kategorijām:

  • inovācija;
  • digitālā pārveide;
  • klimatrīcība un ilgtspēja;
  • sociālā kohēzija un labbūtība;
  • starptautiskie sakari.

Publikas balva

Par sev tīkamāko projektu vai iniciatīvu var balsot arī publika. Šis balsojums notiek tiešsaistē, un publika izvēlas, kurš no laureātiem saņems Publikas balvu 10 000 eiro apmērā.

Konkursa partnerorganizācija “Europa Nostra”

“Europa Nostra” Eiropas Savienības vārdā pārvalda balvu piešķiršanu kopš 2002. gada. Šī organizācija ir Eiropas pilsoniskās sabiedrības balss, kas apņēmusies aizsargāt un veicināt kultūras un dabas mantojumu.

Balvas mērķis

Balvu piešķir nolūkā apzināt un popularizēt paraugpraksi kultūras mantojuma saglabāšanā. Tāpat šādā veidā tiek pausta atzinība par novatoriskām norisēm un jaunām zināšanām saistībā ar rūpēm par materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu un tā popularizēšanu. Tādējādi šī ES balva ne vien pilnībā atspoguļo Eiropas Kultūras mantojuma gada (2018) mērķus, bet ļauj vēlreiz tam uzmirdzēt prožektoru gaismā.

Konkurss paver arī iespējas apmainīties ar pieredzi un informāciju un nodot to pāri robežām, starp dažādām kopienām Eiropā un ārpus tās. Ar šo balvu varam izcelt kultūras mantojuma vērtību, kas piemīt Eiropas kultūrai, ekonomikai, sabiedrībai un videi.