Skip to main content

Culture and Creativity

Eiropas mantojuma balva

Eiropas mantojuma balvas/Europa Nostra balvas izceļ ievērojamas personības, iniciatīvas un projektus kultūras mantojuma jomā.

ES apbalvo par sasniegumiem kultūras mantojuma jomā visā Eiropā četrās galvenajās kategorijās:

  • saglabāšana;
  • pētniecība;
  • specializēti pakalpojumi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
  • izglītība, apmācība un izpratnes veidošana Eiropas kultūras mantojuma nozarē.

Katru gadu Eiropas mantojuma balvu/balvu Europa Nostra ietvaros tiek atlasīti līdz pat 30 sasniegumi kultūras mantojuma jomā visā Eiropā, kam tiek piešķirta šī ES balva.

No to vidus tiek noteikti maksimums četri uzvarētāji galvenajai balvai 10 000 eiro apmērā. Publika tostarp var balsot tiešsaistē par savu iecienīto projektu vai iniciatīvu, kas saņems publikas balvu.

Europa Nostra ES vārdā pārvalda balvas. Europa Nostra ir Eiropas pilsoniskās sabiedrības balss, kas apņēmusies aizsargāt un veicināt kultūras un dabas mantojumu.

Balvas mērķis

Ar šīm balvām tiek popularizēti un izcelti veiksmīgi piemēri kultūras mantojuma jomā un “mantojuma varoņu” īpašais ieguldījums. Tās arī veicina izpratni par nozares problēmām un mudina vairāk novērtēt un aizsargāt Eiropas kultūras mantojumu.

2013. gada pētījums [pdf] apstiprina, ka tās būtiski palīdz izcelt šajā sektorā gūtu panākumu piemērus un darīt labāko praksi zināmu visā Eiropā.

Lai uzzinātu vairāk par balvām, laureātiem un ikgadējo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, skatiet tīmekļa vietni, kas veltīta Eiropas mantojuma balvām.