Skip to main content

Culture and Creativity

2018. gads – Eiropas Kultūras mantojuma gads

2018. gads bija Eiropas Kultūras mantojuma gads. Tas bija iecerēts ar mērķi mudināt plašāku cilvēku loku atklāt un iepazīt Eiropas kultūras mantojumu un nostiprināt sajūtu, ka esam piederīgi kopīgai Eiropas telpai. Gada devīze bija:

“Mūsu mantojums – pagātnes un nākotnes satikšanās”.

Īpaša Eirobarometra aptauja par kultūras mantojumu, kas tika sākta Eiropas gada priekšvakarā, atklāja, ka lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka kultūras mantojums ir svarīgs viņiem personīgi (84 %), kā arī viņu kopienai (84 %), viņu reģionam (87 %), viņu valstij (91 %) un ES kopumā (80 %).

Lielākā daļa respondentu (84 %) apgalvo, ka viņi lepojas ar sava reģiona vai valsts kultūras mantojumu un liela daļa (70 %) lepojas arī ar citas Eiropas valsts vēstures pieminekli, objektu, mākslas darbu vai tradīciju.

70 % aptaujāto uzskata, ka dzīve ar Eiropas kultūras mantojumu saistītā apkaimē rada piederības sajūtu Eiropai. Turklāt lielākā daļa respondentu uzskata, ka vietēja, reģionāla, nacionāla un Eiropas līmeņa publiskām iestādēm būtu jāatvēl vairāk resursu kultūras mantojumam.

Eiropas Kultūras mantojuma gada 2018 galvenie fakti

  • 12,8 miljoni dalībnieku
  • 23 000 organizētu pasākumu
  • 37 valstis

Lai veicinātu šo gadu, Eiropas Komisija īstenoja 10 Eiropas ilgtermiņa iniciatīvas sadarbībā ar Eiropas Padomi, UNESCO un citiem partneriem. Šo iniciatīvu vidū ir šādas:

  • pasākumi ar skolām;
  • inovatīvu risinājumu meklējumi mantojuma ēku atkalizmantošanai;
  • cīņa pret kultūras priekšmetu nelikumīgas tirdzniecību.

ES arī finansēja daudzus projektus par labu kultūras mantojumam. Eiropas Komisija arī nāca klajā ar īpašu uzaicinājumu iesniegt sadarbības projektus, kas saistīti ar šo gadu programmas “Radošā Eiropa” ietvaros. Daudzas citas iespējas bija pieejamas saskaņā ar programmu “Erasmus+”, “Eiropa pilsoņiem”, “Apvārsnis 2020” un citām ES programmām.

Eiropas Kultūras mantojuma gads 2018: kopīgs panākums

Eiropas līmenī visas ES iestādes apņēmās parūpēties par šī Eiropas gada panākumiem. Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome, Reģionu komiteja un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja rīkoja pasākumus, kas akcentē kultūras mantojumu, un pasākumus šī gada atzīmēšanai.

Nacionālo koordinatoru ziņā bija īstenot Eiropas gadu nacionālā līmenī, pārstāvot iesaistītās valstis: 28 dalībvalstis un 9 asociētās valstis (Albānija, Bosnija un Hercegovina, Ziemeļmaķedonijas Republika, Islande, Melnkalne, Norvēģija, Šveice, Gruzija un Serbija).

Šī gada organizēšanā Eiropas Komisijai palīdzēja ieinteresēto personu 38 komitejas sastāvā ietilpstošas pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Ieinteresēto personu komitejas atlases process bija atklāts un caurskatāms process. Tajā pēc atklāta uzaicinājuma piedalījās UNESCO un Eiropas Padome.

Eiropas Kultūras mantojuma gada 2018 rezultāti

Eiropas Komisija, dalībvalstis un kultūras mantojuma jomā ieinteresētās personas turpina īstenot ilgtermiņa redzējumu, lai pārvaldītu, aizsargātu un uzlabotu Eiropas kultūras mantojumu, pamatojoties un Eiropas Kultūras mantojuma gada rezultātiem un Eiropas darbības satvaru par labu kultūras mantojumam. Šajā sakarībā Komisija jo īpaši paļaujas uz ekspertu grupas darbu.

Uzzināt vairāk par šo gadu