Skip to main content

Culture and Creativity

Anul european al patrimoniului cultural 2018

2018 a fost Anul european al patrimoniului cultural. Obiectivul acestuia a fost de a încuraja cât mai multe persoane să descopere și să se implice în patrimoniul cultural al Europei, și de a consolida sentimentul de apartenență la un spațiu european comun. Sloganul anului respectiv a fost:

„Patrimoniul nostru: acolo unde trecutul întâlnește viitorul”.

Un sondaj Eurobarometru special privind patrimoniul cultural, lansat în perioada de dinaintea Anului european al patrimoniului cultural, a arătat că majoritatea cetățenilor europeni consideră că patrimoniul cultural este important pentru ei personal (84 %), pentru comunitatea (84 %), regiunea (87 %) și țara lor (91 %), dar și pentru UE în ansamblu (80 %).

Majoritatea respondenților (84 %) declară că sunt mândri de patrimoniul cultural din regiunea sau țara lor, iar un procent semnificativ dintre aceștia (70 %) sunt mândri și de un monument istoric, un sit, o operă de artă sau o tradiție dintr-o altă țară europeană.

70 % dintre cei intervievați consideră că a trăi aproape de locurile legate de patrimoniul cultural al Europei le oferă oamenilor un sentiment de apartenență la spațiul european. În plus, majoritatea respondenților consideră că autoritățile publice de la nivel local, regional, național și european ar trebui să aloce mai multe resurse pentru patrimoniul cultural.

Cifre cheie cu privire la Anul european al patrimoniului cultural 2018

  • 12,8 milioane de participanți
  • 23 000 de evenimente organizate
  • 37 de țări

Comisia Europeană, în colaborare cu Consiliul Europei, UNESCO și alți parteneri, a derulat 10 inițiative europene cu impact pe termen lung ca principale contribuții în materie de politici pentru anul respectiv. Aceste inițiative au inclus:

  • activități cu școlile
  • cercetare privind soluții inovatoare pentru reutilizarea clădirilor de patrimoniu
  • activități de combatere a traficului ilicit de bunuri culturale

În plus, patrimoniul cultural a fost sprijinit prin numeroase proiecte finanțate de UE. Comisia Europeană a lansat o cerere de proiecte de cooperare dedicată acestui an în cadrul programului „Europa creativă”. De asemenea, numeroase alte oportunități au fost oferite în cadrul Erasmus+, Europa pentru cetățeni, Orizont 2020 și al altor programe UE.

Anul european al patrimoniului cultural 2018: un succes comun

La nivel european, toate instituțiile UE s-au angajat să facă din acest an un succes. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, precum și Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European au organizat evenimente și activități pe tema patrimoniului cultural.

Coordonatorii naționali au fost responsabili cu punerea în aplicare a anului european la nivel național, reprezentând țările participante: cele 28 de state membre și 9 țări asociate (Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Macedonia de Nord, Islanda, Muntenegru, Norvegia, Elveția, Georgia și Serbia).

Comisia Europeană a beneficiat de sprijinul unui grup de 38 de organizații ale societății civile, care au făcut parte din comitetul părților interesate. Procesul de selecție a comitetului părților interesate a fost unul deschis și transparent, la care au luat parte și UNESCO și Consiliul Europei, în urma unei cereri deschise de participare.

Moștenirea lăsată de Anul european al patrimoniului cultural 2018

Comisia Europeană, statele membre și părțile interesate din domeniul patrimoniului cultural continuă să pună în aplicare o viziune pe termen mai lung pentru gestionarea, protejarea și îmbunătățirea patrimoniului cultural european. Aceasta se bazează pe rezultatele Anului european al patrimoniului cultural și pe Cadrul de acțiune european pentru patrimoniul cultural. În acest scop, Comisia se bazează în special pe activitatea grupului de experți.

Aflați mai multe despre Anul european al patrimoniului cultural