Skip to main content

Culture and Creativity

Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018

2018 was het Europees Jaar van het cultureel erfgoed (EYCH). Het jaar moest meer mensen ertoe aanzetten om het Europees cultureel erfgoed te ontdekken en ervan te genieten. Zo zou onze verbondenheid binnen Europa versterkt worden. Het motto van het Europees Jaar was

“Ons erfgoed: waar verleden en toekomst samenkomen.”

Bij een speciale Eurobarometer-enquête over cultureel erfgoed vlak voor het Europees Jaar vond een grote meerderheid van de Europeanen het cultureel erfgoed belangrijk, voor hen persoonlijk (84%), maar ook voor hun gemeenschap (84%), regio (87%), land (91%) en voor de EU als geheel (80%).

De meeste respondenten (84%) waren trots op het cultureel erfgoed van hun regio of land, en een groot percentage (70%) was ook trots op historische monumenten, kunstwerken of tradities van andere Europese landen.

Wie in de buurt woont van Europees cultureel erfgoed voelt zich meer verbonden bij Europa, zei 70% van de ondervraagden. Bovendien vonden de meesten dat de overheid op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau meer geld moet uittrekken voor cultureel erfgoed.

Feiten en cijfers van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018

  • 12,8 miljoen deelnemers
  • 23.000 evenementen
  • 37 landen

Naar aanleiding van het Europees jaar heeft de Europese Commissie, samen met de Raad van Europa, de Unesco en andere partners, 10 Europese langetermijninitiatieven ontplooid. Daaronder:

  • activiteiten met scholen
  • onderzoek naar innovatieve oplossingen voor het hergebruik van erfgoedgebouwen
  • maatregelen tegen illegale handel in cultuurgoederen

Bovendien heeft de EU meebetaald aan tal van projecten ten gunste van cultureel erfgoed. De Europese Commissie heeft met het oog op het Europees Jaar een speciale oproep gedaan voor samenwerkingsprojecten in het kader van het programma Creatief Europa. Ook waren er nog meer mogelijkheden onder Erasmus+, Europa voor de burger, Horizon 2020 en andere EU-programma’s.

Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018: een gemeenschappelijk succes

Op Europees niveau hadden alle EU-instellingen zich ertoe verbonden om van het jaar een succes te maken. De Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie, het Europees Comité van de Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal Comité hebben evenementen en activiteiten rond cultureel erfgoed georganiseerd.

Nationale coördinatoren leidden het jaar in goede banen in de 28 EU-landen en 9 geassocieerde landen (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Noord-Macedonië, IJsland, Montenegro, Noorwegen, Zwitserland, Georgië en Servië).

De Europese Commissie organiseerde het jaar met hulp van 38 maatschappelijke organisaties in een comité van stakeholders. De open en transparante selectieprocedure voor dit comité vond plaats na een openbare oproep en in samenwerking met de Raad van Europa en Unesco.

Nalatenschap van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018

De Europese Commissie, de deelnemende landen en de stakeholders blijven hun langetermijnvisie uitvoeren om het cultureel erfgoed van Europa te beheren, te beschermen en te verbeteren. Ze bouwen voort op de resultaten van het Europees Jaar en op het Europees actiekader voor cultureel erfgoed. De Commissie vertrouwt daarbij met name op de groep van deskundigen.

Meer over dit Europees Jaar