Skip to main content

Culture and Creativity

Det europæiske år for kulturarv 2018

2018 var europæisk år for kulturarv Målet var at opfordre europæerne til at bruge og udforske Europas kulturarv og styrke følelsen af at høre hjemme i et fælles europæisk område. Årets slogan var

"Vores kulturarv: hvor fortiden møder fremtiden."

En særlig Eurobarometerundersøgelse om kulturarv blev gennemført umiddelbart før årets start, og den viste, at et stort flertal af europæerne mener, at kulturarven er et vigtigt gode for dem personligt (84 %) og for deres lokalsamfund (84 %), region (87 %), land (91 %) og EU som hele (80 %).

De fleste af respondenterne (84 %) angav, at de var stolte af kulturarven i deres egen region eller deres eget land, og en høj andel (70 %) angav også, at de var stolte over historiske monumenter, steder, kunstværker eller traditioner i andre europæiske lande.

70 % af respondenterne mente også, at det gav en følelse af at høre hjemme i Europa, hvis man bor tæt på steder, der anses som europæisk kulturarv. De fleste respondenter mente derudover, at myndighederne på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau burde afsætte flere ressourcer til kulturarven.

Nøgletal fra det europæiske år for kulturarv 2018

  • 12,8 mio. deltagere
  • 23.000 afholdte arrangementer
  • 37 lande

Europa-Kommissionen gennemførte 10 langsigtede europæiske initiativer som de primære politiske tiltag i kulturarvsåret i samarbejde med Europarådet, UNESCO og andre partnere. Initiativerne var

  • aktiviteter i samarbejde med skoler
  • forskning vedrørende innovative løsninger til fornyet brug af kulturarvsbygninger
  • aktiviteter til bekæmpelse af ulovlig handel med kulturgenstande

Derudover gennemførtes en lang række EU-finansierede projekter til støtte for kulturarven. Europa-Kommissionen udsendte en særlig indkaldelse af forslag til samarbejdsprojekter vedrørende året under programmet Et Kreativt Europa. Samtidig blev mange andre muligheder tilbudt under Erasmus+, Europa for Borgerne, Horisont 2020 og andre EU-programmer.

Det europæiske år for kulturarv 2018: en fælles succes

På europæisk plan var alle EU-institutionerne enige om at gøre året til en succes. Både Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg gennemførte arrangementer i anledning af året og lancerede aktiviteter, der satte fokus på kulturarv.

På nationalt plan repræsenterede en række nationale koordinatorer de enkelte lande og havde ansvar for at gennemføre det europæiske år: 28 EU-lande og 9 associerede lande (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Nordmakedonien, Island, Montenegro, Norge, Schweiz, Georgien og Serbien).

Europa-Kommissionen afviklede året med hjælp fra en gruppe på 38 civilsamfundsorganisationer, der indgik i interessentudvalget. Udvælgelsesprocessen til interessentudvalget var en åben og gennemsigtig proces efter en åben indkaldelse til deltagelse, og både UNESCO og Europarådet deltog i processen.

Konklusioner fra det europæiske år for kulturarv 2018

Europa-Kommissionen, EU-landene og interessenterne på kulturarvsområdet viderefører arbejdet med at opfylde den langsigtede vision om at forvalte, beskytte og udvikle Europas kulturarv. Arbejdet tager udgangspunkt i resultaterne af Det europæiske år for kulturarv og det europæiske handlingsprogram for kulturarv. I den sammenhæng har Europa-Kommissionen uddelegeret hovedparten af arbejdet til ekspertgruppen.

Få mere at vide om året