Skip to main content

Culture and Creativity

2018-ieji – Europos kultūros paveldo metai

2018-ieji buvo Europos kultūros paveldo metai. Jų tikslas – paskatinti daugiau žmonių atrasti Europos kultūros paveldą, juo domėtis, taip pat sustiprinti Europos bendrystės jausmą. Metų šūkis buvo toks:

„Mūsų paveldas – praeities ir ateities gijų pynė“.

Europos metų išvakarėse pradėta speciali „Eurobarometro“ apklausa dėl kultūros paveldo parodė, jog didžioji dauguma Europos piliečių mano, kad kultūros paveldas yra svarbus jiems asmeniškai (84 proc.), taip pat jų bendruomenei (84 proc.), regionui (87 proc.), šaliai (91 proc.) ir visai ES (80 proc.).

Dauguma respondentų (84 proc.) teigia, kad jie didžiuojasi savo regiono ar šalies kultūros paveldu, o didelė dalis (70 proc.) – taip pat ir kokiu nors kitos Europos šalies istoriniu paminklu, objektu, meno kūriniu ar tradicija.

70 proc. apklausos dalyvių manė, kad gyvenimas netoli vietų, susijusių su Europos kultūros paveldu, žmonėms suteikia priklausymo Europai jausmą. Be to, dauguma respondentų mano, kad vietos, regionų, nacionalinio ir Europos lygmens valdžios institucijos kultūros paveldui turėtų skirti daugiau išteklių.

2018-ieji – Europos kultūros paveldo metai. Pagrindiniai skaičiai

  • 12,8 mln. dalyvių
  • 23 000 renginių
  • 37 šalys

Europos Komisija, bendradarbiaudama su Europos Taryba, UNESCO ir kitais partneriais, įgyvendino 10 ilgalaikių Europos iniciatyvų. Tai tapo vienu iš svarbiausių šių teminių metų politikos akcentų. Šios iniciatyvos – tai, be kita ko,

  • veikla su mokyklomis,
  • paveldo pastatų pakartotinio naudojimo inovacinių sprendimų moksliniai tyrimai,
  • kovos su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis veiksmai.

Be to, įvairiais ES finansuotais projektas paremtas kultūros paveldas. Europos Komisija paskelbė specialų kvietimą teikti su tų metų tema susijusius bendradarbiavimo projektus pagal programą „Kūrybiška Europa“. Be to, daug kitų galimybių buvo suteikta pagal programas „Erasmus+“, „Europa piliečiams“, „Horizontas 2020“ ir kitas ES programas.

2018-eji – Europos kultūros paveldo metai. Bendra sėkmė

Europos lygmeniu visos ES institucijos buvo įsipareigojusios užtikrinti, kad metai būtų sėkmingi. Europos Komisija, Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba, Regionų komitetas ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas organizavo įvairių renginių Europos metams paminėti ir ėmėsi įvairios kultūros paveldui skirtos veiklos.

Nacionaliniai koordinatoriai, atsakingi už Europos metų veiklos įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu, atstovavo dalyvaujančioms šalims: 28 valstybėms narėms ir 9 asocijuotosioms šalims (Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Šiaurės Makedonijos Respublikai, Islandijai, Juodkalnijai, Norvegijai, Šveicarijai, Gruzijai ir Serbijai).

Europos Komisija metų veiklą organizavo padedama grupės 38 pilietinės visuomenės organizacijų, kurios priklausė suinteresuotųjų subjektų komitetui. Suinteresuotųjų subjektų komiteto atrankos procesas buvo atviras ir skaidrus. Paskelbus atvirą kvietimą dalyvauti, jame taip pat dalyvavo UNESCO ir Europos Taryba.

2018-ųjų – Europos kultūros paveldo metų palikimas

Europos Komisija, valstybės narės ir kultūros paveldo suinteresuotieji subjektai toliau įgyvendina ilgalaikę Europos kultūros paveldo valdymo, apsaugos ir stiprinimo viziją. Remiamasi Europos kultūros paveldo metų ir Europos kultūros paveldo veiksmų programos rezultatais. Šiuo tikslu Komisija visų pirma remiasi ekspertų grupės darbu.

Sužinokite daugiau apie metus