Skip to main content

Culture and Creativity

Europska godina kulturne baštine 2018.

Europska godina kulturne baštine 2018.

Europska godina kulturne baštine bila je 2018. Cilj joj je bio potaknuti ljude na otkrivanje i istraživanje europske kulturne baštine te ojačati osjećaj pripadnosti zajedničkom europskom prostoru. Slogan Europske godine glasio je:

„Naša baština: spoj prošlosti i budućnosti”.

Posebno istraživanje Eurobarometra o kulturnoj baštini pokrenuto uoči Europske godine pokazalo je da velika većina europskih građana smatra da im je kulturna baština važna osobno (84 %), kao i za njihovu zajednicu (84 %), regiju (87 %), zemlju (91 %) i EU u cjelini (80 %).

Većina ispitanika (84 %) izjavila je da su ponosni na kulturnu baštinu iz svoje regije ili zemlje, a velik postotak (70 %) ponosan je i na povijesni spomenik, lokaciju, umjetničko djelo ili tradiciju iz druge europske zemlje.

Čak 70 % ispitanika smatra da život u blizini mjesta povezanih s europskom kulturnom baštinom ljudima daje osjećaj pripadnosti Europi. Osim toga, većina ispitanika smatra da bi javna tijela na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini trebala izdvajati više sredstava za kulturnu baštinu.

Ključne brojke o Europskoj godini kulturne baštine 2018.

  • 12,8 milijuna sudionika
  • 23 000 organiziranih događanja
  • 37 zemalja

Kao glavni politički doprinos godini kulturne baštine Europska komisija provela je 10 dugoročnih europskih inicijativa u suradnji s Vijećem Europe, UNESCO-om i drugim partnerima. Te su inicijative uključivale:

  • aktivnosti u suradnji sa školama
  • traženje inovativnih rješenja za ponovnu uporabu povijesnih zgrada
  • aktivnosti za borbu protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima.

Kulturnoj baštini bili su posvećeni i brojni projekti financirani sredstvima EU-a. Europska komisija objavila je u okviru programa Kreativna Europa poseban poziv za projekte suradnje koji su se odnosili na Europsku godinu kulturne baštine. Povrh toga, mnoštvo drugih prilika bilo je dostupno u okviru programa Erasmus+, Europa za građane, Obzor 2020. i drugih programa EU-a.

Europska godina kulturne baštine 2018.: zajednički uspjeh

Na europskoj razini sve su institucije EU-a bile uključene u provedbu godine kulturne baštine. Europska komisija, Europski parlament i Vijeće Europske unije zajedno s Odborom regija i Europskim gospodarskim i socijalnim odborom organizirali su događanja kako bi proslavili godinu kulturne baštine i pokrenuli aktivnosti povezane s kulturnom baštinom.

Za provedbu godine kulturne baštine na nacionalnoj razini bili su zaduženi nacionalni koordinatori kao predstavnici zemalja sudionica: 28 država članica i 9 pridruženih zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Sjeverna Makedonija, Island, Crna Gora, Norveška, Švicarska, Gruzija i Srbija).

Projekt je vodila Europska komisija uz pomoć skupine od 38 organizacija civilnog društva uključenih u odbor dionika. Odabir članova za odbor dionika bio je otvoren i transparentan postupak u kojem su sudjelovali i UNESCO i Vijeće Europe, a prethodio mu je otvoreni poziv na sudjelovanje.

Nasljeđe Europske godine kulturne baštine 2018.

Europska komisija, države članice i dionici u području kulturne baštine i dalje provode dugoročnu viziju za upravljanje europskom kulturnom baštinom te njezinu zaštitu i unapređenje. Ta se vizija temelji na rezultatima Europske godine kulturne baštine i Europskog okvira za djelovanje u području kulturne baštine, a Komisija se u njezinoj provedbi ponajprije oslanja na rad stručne skupine.

Saznajte više o godini