Skip to main content

Culture and Creativity

Europos paveldo apdovanojimai

Europos paveldo apdovanojimai / „Europa Nostra“ apdovanojimai atkreipia dėmesį į ypatingus projektus, iniciatyvas ir asmenybes kultūros paveldo srityje.

ES teikia apdovanojimus už pasiekimus paveldo srityje visoje Europoje keturiose pagrindinėse kategorijose

  • išsaugojimas
  • moksliniai tyrimai
  • paveldo išsaugojimui paskirta tarnyba
  • švietimas, mokymas ir informuotumo didinimas Europos kultūros paveldo sektoriuje

Kiekvienais metais Europos paveldo apdovanojimai / „Europa Nostra“ apdovanojimai iš visos Europos atrenka iki 30 pasiekimų paveldo srityje, už kuriuos skiriamas ES prizas.

Iš laureatų keturi laimėtojai atrenkami gauti didįjį prizą, už kurį kiekvienam skiriamas 10 000 EUR piniginis apdovanojimas. Be to, visuomenė gali internetu balsuoti už jai labiausiai patikusį projektą ar iniciatyvą, kuriems vėliau įteikiamas Publikos simpatijų apdovanojimas.

„Europa Nostra“ organizuoja šiuos apdovanojimus ES vardu. „Europa Nostra“ – Europos pilietinės visuomenės atstovė, įsipareigojusi saugoti ir skatinti kultūros ir gamtos paveldą.

Apdovanojimų tikslas

Šiais apdovanojimais skatinami ir apdovanojami sėkmingi pavyzdžiai kultūros paveldo srityje ir už savo atsidavimą pripažįstami „paveldo herojai“. Šiuo ES apdovanojimu taip pat didinamas informuotumas apie sektoriuje vyraujančias problemas, suteikiamas ir skatinamas Europos kultūros paveldo pripažinimas bei apsauga.

2013 m. tyrimu (pdf) patvirtinama, kad didžiausias šio ES apdovanojimo poveikis – pabrėžti sėkmės pavyzdžius sektoriuje ir didinti informuotumą apie geriausią patirtį visoje Europoje.

Daugiau informacijos apie apdovanojimus, laureatus ir metinį kvietimą teikti pasiūlymus rasite Europos paveldo apdovanojimų svetainėje.