Skip to main content

Culture and Creativity

Europos Sąjungos paveldo apdovanojimas

Europos Sąjungos ir tinklo „Europa Nostra“ kultūros paveldo apdovanojimu atkreipiamas dėmesys į ypatingus kultūros paveldo projektus, iniciatyvas ir asmenybes.

ES kultūros paveldo apdovanojimu pripažįstami laimėjimai kultūros paveldo srityje visoje Europoje penkiose pagrindinėse kategorijose:

  • išsaugojimo ir pritaikomojo pakartotinio naudojimo;
  • mokslinių tyrimų;
  • švietimo, mokymo ir įgūdžių;
  • piliečių dalyvavimo ir informuotumo didinimo;
  • paveldo srities lyderių.

Kasmet Europos Sąjungos ir tinklo „Europa Nostra“ kultūros paveldo apdovanojimas skiriamas už iki 30 paveldo srities pasiekimų.

Didysis prizas

Iki 5 laureatų skiriamas Didysis prizas penkiose bendrosiose teminėse srityse. Šios sritys atspindi, kaip kultūros paveldas apskritai padeda siekti kai kurių svarbiausių Europos lygmens prioritetų. Kiekvienas Didžiojo prizo laimėtojas gauna 10 000 EUR vienoje iš šių sričių:

  • inovacijų,
  • skaitmeninės transformacijos,
  • klimato politikos veiksmų ir tvarumo,
  • socialinės sanglaudos ir gerovės,
  • tarptautinių santykių.

Publikos apdovanojimas

Be to, visuomenė kviečiama internetu balsuoti už patikusį laureatų projektą ar iniciatyvą. Laimėtojui skiriamas publikos apdovanojimas, taip pat 10 000 EUR suma.

Apdovanojimus organizuojantis partneris „Europa Nostra“

Nuo 2002 m. apdovanojimą Europos Sąjungos vardu administruoja „Europa Nostra“. Tai Europos pilietinės visuomenės subjektas, įsipareigojęs saugoti ir puoselėti kultūros ir gamtos paveldą.

Apdovanojimo tikslas

Apdovanojimu siekiama nustatyti ir skatinti geriausią kultūros paveldo išsaugojimo praktiką. Juo taip pat pripažįstami novatoriški pokyčiai ir naujos žinios materialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldo priežiūros ir propagavimo srityje. Šiuo atžvilgiu ES apdovanojimas ne tik visapusiškai atspindi Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) tikslus, bet ir prisideda prie jų misijos tąsos.

Apdovanojimas taip pat suteikia galimybę keistis patirtimi bei informacija ir visa tai perduoti tarpvalstybiniu mastu ir bendruomenėms Europoje ir už jos ribų. Jis padeda atskleisti kultūros paveldo vertę Europos kultūrai, ekonomikai, visuomenei ir aplinkai.