Skip to main content

Culture and Creativity

Награди за европейско наследство

Наградите за европейско наследство/наградите Europa Nostra насочват вниманието към забележителни проекти, инициативи и личности в областта на културното наследство.

С наградата на ЕС за културно наследство се отличават постижения в областта на културното наследство в Европа в 5 основни категории:

  • Опазване и адаптивно повторно използване
  • Научни изследвания
  • Образование, обучение и умения
  • Ангажираност на гражданите и повишаване на осведомеността
  • Защитници на културното наследство

Всяка година до 30 постижения в областта на културното наследство получават наградите за европейско наследство/наградите Europa Nostra.

Голяма награда

До 5 от лауреатите получават голямата награда в 5 основни тематични области. Тези области отразяват начина, по който културното наследство допринася в по-общ план за някои от основните приоритети на европейско равнище. Всеки носител на голяма награда получава парична награда в размер на 10 000 евро за една от следните области:

  • Иновации
  • Цифрова трансформация
  • Действия в областта на климата и устойчивост
  • Социално сближаване и благополучие
  • Международни отношения

Награда на публиката

Освен това обществеността се приканва да гласува онлайн за предпочитания от нея проект или инициатива сред лауреатите. Носителят на наградата на публиката получава и 10 000 евро.

Europa Nostra — партньор в организацията на наградите

Europa Nostra ръководи наградите от името на Европейския съюз от 2002 г. насам. Europa Nostra е гласът на европейското гражданско общество, ангажирано с опазването и популяризирането на културното и природното наследство.

Цел на наградата

Целта на наградите е да се открият и популяризират най-добрите практики в опазването на културното наследство. Те също така са признание за новаторството и новите знания в областта на популяризирането на материалното и нематериалното културно наследство и полагането на грижи за него. В това отношение наградата на ЕС не само напълно отразява целите на Европейската година на културното наследство (2018 г.), но също така продължава да отстоява нейната кауза.

Наградите дават възможност и за обмен и предаване на опит и информация през границите и общностите в Европа и извън нея. Те помагат да се покаже значението на културното наследство за културата, икономиката, обществото и околната среда в Европа.