Skip to main content

Culture and Creativity

Награди за европейско наследство

Наградите за европейско наследство/наградите Europa Nostra насочват вниманието към забележителни проекти, инициативи и личности в областта на културното наследство.

ЕС награждава постиженията в областта на културното наследство в цяла Европа в четири основни категории:

  • консервация
  • научни изследвания
  • специализирани услуги за опазване на културното наследство
  • образование, обучение и повишаване на осведомеността в рамките на европейския сектор на културното наследство

За удостояване с наградите за европейско наследство/наградите Europa Nostra всяка година се избират до 30 постижения в областта на културното наследство от цяла Европа, като победителите се определят измежду тях.

Избират се максимум 4 носители на голямата награда, която е в размер 10 000 евро за всеки. Освен това гражданите могат да гласуват онлайн за предпочитани от тях проекти или инициативи, най-харесваната от които след това получава наградата Public Choice.

Europa Nostra управлява наградите от името на ЕС. Europa Nostra е гласът на европейското гражданско общество, ангажирано с опазването и популяризирането на културното и природното наследство.

Цел на наградата

С тези награди се популяризират и награждават успешните примери в областта на културното наследство и се отличава ангажираността на „героите на културното наследство“. Чрез тази награда на ЕС също така се повишава осведомеността по въпросите, пред които е изправен секторът, предоставя се и се насърчава по-голямо признание и защита на европейското културно наследство.

В проучване от 2013 г. [pdf] се потвърждава, че най-значимият ефект от тази награда на ЕС е изтъкването на примери за успехи в сектора и повишаването на осведомеността за добрите практики в Европа.

Повече информация за наградите, лауреатите и годишната покана за представяне на предложения можете да намерите на уебсайта на наградите за европейско наследство.