Skip to main content

Culture and Creativity

Ceny za evropské dědictví

Ceny EU za evropské dědictví / Ceny Europa Nostra upozorňují na pozoruhodné projekty, iniciativy a osobnosti v oblasti kulturního dědictví.

Cena EU za kulturní dědictví se uděluje za vynikajicí úspěchy v oblasti kulturního dědictví v celé Evropě. Má pět hlavních kategorií:

  • Zachování a adaptivní opětovné použití
  • Výzkum
  • Vzdělávání, odborná příprava a dovedností
  • Zapojení občanů a zvyšování povědomí
  • Mistři kulturního dědictví

Každoročně jsou Ceny evropského dědictví / Ceny Europa Nostra uděleny až 30 vynikajícím počinům v oblasti kulturního dědictví.

Hlavní cena

Až 5 laureátům lze udělit „hlavní cenu“ v 5 zastřešujících tematických oblastech. Tyto oblasti jsou zvoleny tak, aby odpovídaly způsobům, jak kulturní dědictví obecněji přispívá k plnění některé z hlavních evropských priorit. S udělením hlavní ceny je pro každého jejího vítěze spojena finanční odměna ve výši 10 000 eur.

  • Inovace
  • Digitální transformace
  • Opatření v oblasti klimatu a udržitelnost
  • Sociální soudržnost a blahobyt
  • Mezinárodní vztahy

Cena veřejnosti

Veřejnost kromě toho mezi laureáty hlasuje online pro svůj nejoblíbenější projekt nebo iniciativu. Ten pak obdrží cenu veřejnosti, rovněž spojenou s finanční odměnou 10 000 eur.

Europa Nostra, pořádající partner cen

Udělování cen jménem EU od roku 2002 řídí organizace Europa Nostra. Tato organizace je evropským hlasem občanské společnosti, která se věnuje ochraně a podpoře kulturního a přírodního dědictví.

Cíl ocenění

Cílem ocenění je najít a propagovat osvědčené postupy v oblasti ochrany kulturního dědictví. Ceny rovněž odměňují inovativní vývoj a nové poznatky v oblasti péče o hmotné a nehmotné kulturní dědictví a jeho propagace. V tomto ohledu cena EU nejen plně odráží cíle Evropského roku kulturního dědictví 2018, ale také je dále rozvíjí.

Díky cenám taktéž dochází k výměně zkušeností a informací a jejich předávání přes hranice a komunity v Evropě i mimo ni. Ceny přispívají k prezentaci hodnoty kulturního dědictví pro evropskou kulturu, ekonomiku, společnost a životní prostředí.