Skip to main content

Culture and Creativity

Ceny za evropské dědictví

Ceny EU za evropské dědictví / ceny Europa Nostra upozorňují na pozoruhodné projekty, iniciativy a osobnosti v oblasti kulturního dědictví.

Evropská unie uděluje ceny za úspěchy, jichž bylo v oblasti dědictví dosaženo v celé Evropě, ve čtyřech hlavních kategoriích:

  • památková péče
  • výzkum
  • mimořádné úsilí při péči o kulturní dědictví
  • vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí v odvětví kulturního dědictví Evropy

V rámci cen za evropského dědictví / cen Europa Nostra je každoročně vybráno až 30 úspěšných počinů v oblasti dědictví z celé Evropy, které obdrží tuto cenu EU.

Z nich pak čtyři vybraní laureáti obdrží hlavní cenu (Grand Prix), k níž se váže finanční odměna 10 000 eur. Veřejnost může navíc hlasovat online pro svůj oblíbený projekt nebo iniciativu, která poté obdrží Cenu veřejnosti.

Udělování cen jménem EU vede organizace Europa Nostra. Europa Nostra je evropským hlasem občanské společnosti, která se věnuje ochraně a podpoře kulturního a přírodního dědictví.

Cíl ocenění

Tyto ceny podporují a odměňují úspěšné počiny v oblasti kulturního dědictví a oceňují „hrdiny dědictví“ za jejich mimořádné úsilí. Toto ocenění Evropské unie rovněž zvyšuje povědomí o problémech, jimž toto odvětví čelí, a inspiruje k tomu, aby se evropskému kulturnímu dědictví dostalo většího uznání a ochrany.

Studie z roku 2013 [pdf] potvrzuje, že největší význam těchto cen EU tkví v tom, že mohou upozornit na příklady úspěšných počinů v tomto odvětví a v celé Evropě zvýšit povědomí o osvědčených postupech .

Další informace o cenách, laureátech a výroční výzvě k předkládání návrhů najdete na internetových stránkách cen za evropské dědictví.