Skip to main content

Culture and Creativity

Euroopan kulttuuriperintöpalkinto

Euroopan kulttuuriperintöpalkinto eli Europa Nostra -palkinto voidaan myöntää kulttuuriperintöalan merkittäville hankkeille, aloitteille tai henkilöille.

EU:n kulttuuriperintöpalkinnolla palkitaan eurooppalaisia kulttuuriperintöalan saavutuksia viidessä sarjassa:

  • konservointi ja mukautuva uudelleenkäyttö
  • tutkimus
  • koulutus ja osaaminen
  • kansalaistoiminta ja tietoisuuden lisääminen
  • kulttuuriperinnön lähettiläät

Euroopan kulttuuriperintöpalkinto/Europa Nostra -palkinto myönnetään vuosittain jopa 30:lle kulttuuriperintöalan saavutukselle.

Grand Prix -palkinto

Palkituista enintään viisi saa Grand Prix -pääpalkinnon, joka myönnetään viidellä laajalla aihealueella. Nämä aihealueet kuvastavat kulttuuriperinnön yleisempää vaikutusta joihinkin Euroopan tason tärkeimpiin painopisteisiin. Jokainen pääpalkinnon voittaja saa 10 000 euroa palkintorahaa. Aihealueet ovat:

  • innovointi
  • digitalisaatio
  • ilmastotoimet ja kestävyys
  • sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja hyvinvointi
  • kansainväliset suhteet

Yleisöpalkinto

Lisäksi yleisö voi äänestää verkossa suosikkihankettaan tai -aloitettaan palkittujen joukosta. Myös yleisöpalkinnon voittaja saa 10 000 euron rahapalkinnon.

Europa Nostra – palkintojen järjestelykumppani

Europa Nostra on vastannut palkintojen jakamisesta Euroopan unionin puolesta vuodesta 2002. Se edustaa eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan toimijoita, joiden tavoitteena on suojella ja edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä.

Palkintojen tarkoitus

Palkintojen tarkoituksena on tunnistaa ja tuoda esiin kulttuuriperinnön säilyttämisen parhaita käytäntöjä. Niillä annetaan myös tunnustusta innovatiivisille kehityssuunnille ja uudelle tiedolle, joiden avulla suojellaan ja edistetään aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä. Tältä osin EU:n palkinto heijastaa täysin kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 tavoitteita ja jatkaa niiden toteuttamista.

Palkinnot mahdollistavat myös kokemusten ja tietojen vaihdon ja niiden jakamisen rajojen yli ja monenlaisille yhteisöille Euroopassa sekä sen ulkopuolella. Niiden avulla voidaan osoittaa kulttuuriperinnön arvo Euroopan kulttuurille, taloudelle, yhteiskunnalle ja ympäristölle.