Skip to main content

Culture and Creativity

Euroopan kulttuuriperintöpalkinto

Euroopan kulttuuriperintöpalkinnot eli Europa Nostra -palkinnot voidaan myöntää merkittäville hankkeille, aloitteille tai henkilöille kulttuuriperinnön alalla.

EU palkitsee eurooppalaisen kulttuuriperintöalan saavutuksia neljässä pääkategoriassa:

  • konservointi
  • tutkimus
  • kulttuuriperinnön säilyttämiseen erikoistunut palvelu
  • koulutus ja tietoisuuden lisääminen Euroopan kulttuuriperintöalalla.

Raati valitsee joka vuosi eri puolilta Eurooppaa enintään 30 kulttuuriperintöalan saavutusta Euroopan kulttuuriperintöpalkintojen eli Europa Nostra ‑palkintojen saajiksi.

Voittajista enintään neljä saa Grand Prix -palkinnon, jonka arvo on 10 000 euroa. Lisäksi yleisö voi äänestää verkossa suosikkihankettaan tai -aloitettaan. Eniten ääniä saanut voittaa Yleisön valinta -palkinnon.

Europa Nostra hallinnoi palkintoja EU:n puolesta. Europa Nostra edustaa eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan toimijoita, joiden tavoitteena on suojella ja edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä.

Palkinnon tarkoitus

Palkintojen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja palkita menestyksekkäitä toimia kulttuuriperinnön alalla ja antaa ”kulttuuriperintöalan sankareille” tunnustusta heidän omistautumisestaan asialle. Lisäksi palkinnon myötä pyritään nostamaan esiin alan haasteita ja kohentamaan eurooppalaisen kulttuuriperinnön arvostusta ja suojelua.

Vuonna 2013 tehty selvitys [pdf] vahvistaa palkinnon vaikuttavan eniten sitä kautta, että tuodaan esiin esimerkkejä alan menestystarinoista ja lisätään tietoisuutta alan parhaista käytännöistä Euroopassa.

Lisätietoja palkinnoista, palkinnon saajiksi valituista hankkeista ja vuosittaisesta ehdotuspyynnöstä on Euroopan kulttuuriperintöpalkintojen verkkosivustolla.