Skip to main content

Culture and Creativity

EU:s kulturarvspris

EU:s kulturarvspris/Europa Nostra-priset lyfter fram speciellt framstående projekt, initiativ och personer på kulturarvsområdet.

Kulturarvspriserna delas ut i fyra huvudkategorier:

  • Bevarande
  • Forskning
  • Framstående insatser för bevarande av kulturarvet
  • Utbildning och medvetandehöjande åtgärder inom Europas kulturarvssektor.

Europeiska kulturarvspriset/Europa Nostra-priset delas ut varje år till upp till 30 kulturarvsinsatser från hela Europa.

Upp till fyra av pristagarna belönas även med tävlingens ”Grand Prix” på 10 000 euro. Allmänheten kan även rösta fram sitt favoritprojekt eller favoritinitiativ via internet.

Organisationen Europa Nostra delar ut priserna för EU:s räkning. Europa Nostra är en europeisk civilsamhällesorganisation som har som mål att skydda och främja kultur- och naturarvet.

Prisets syfte

Priset främjar och belönar framgångsrika exempel på kulturarvsområdet och ger ”kulturarvshjältar” ett erkännande för deras stora engagemang. Priset ökar också medvetenheten om de problem som sektorn står inför och bidrar till ökad uppskattning och bättre skydd av det europeiska kulturarvet.

I en studie från 2013 [pdf] bekräftas det att den största effekten av detta EU-pris är att lyfta fram exempel på framgångsrika insatser i sektorn och öka medvetenheten om bästa praxis i hela Europa.

Mer information om priserna, pristagarna och den årliga inbjudan att lämna förslag finns på webbplatsen för EU:s kulturarvspris.