Skip to main content

Culture and Creativity

EU:s kulturarvspris

EU:s kulturarvspris/Europa Nostra-priset lyfter fram speciellt framstående projekt, initiativ och personer på kulturarvsområdet.

EU:s kulturarvspris belönar insatser för det europeiska kulturarvet inom fem kategorier:

  • Bevarande och anpassad återanvändning
  • Forskning
  • Utbildning och kompetens
  • Allmänhetens engagemang och upplysning
  • Kulturarvshjältar

Varje år får upp till 30 kulturarvsprojekt EU:s kulturarvspris/Europa Nostra-priset.

Grand prix

Det stora priset, Grand prix, delas ut till upp till fem pristagare inom fem övergripande teman, som speglar hur kulturarvet bidrar till några av EU:s viktigaste prioriteringar. Varje Grand prix-vinnare får 10 000 euro. De fem områdena är

  • innovation
  • den digitala omställningen
  • klimatåtgärder och hållbarhet
  • social sammanhållning och välbefinnande
  • internationella förbindelser.

Publikpriset

Allmänheten kan rösta fram sitt favoritprojekt eller favoritinitiativ på nätet. Publikpriset är också på 10 000 euro.

Europa Nostra – organisationen bakom tävlingen

Organisationen Europa Nostra har delat ut priserna för EU:s räkning sedan 2002. Det är en europeisk civilsamhällesorganisation som har som mål att skydda och främja kultur- och naturarvet.

Varför delas priset ut?

Tanken med priset är att lyfta fram bästa praxis för bevarande av kulturarvet. Priset belönar också innovation och ny kunskap när det gäller att vårda och främja det materiella och immateriella kulturarvet. EU:s kulturarvspris speglar därför målen och visionerna för Europaåret för kulturarv 2018.

Priset bidrar också till att utbyta erfarenheter och information i och utanför EU och uppmärksammar kulturarvets betydelse för Europas kultur, ekonomi, samhälle och miljö.