Skip to main content

Culture and Creativity

Nagrody europejskiego dziedzictwa

Nagrody europejskiego dziedzictwa „Europa Nostra” są wyróżnieniem dla wyjątkowych projektów, inicjatyw i osobistości w dziedzinie dziedzictwa kulturowego.

UE nagradza osiągnięcia w zakresie dziedzictwa kulturowego w całej Europie w czterech głównych kategoriach:

  • ochrona
  • badania naukowe
  • specjalne zasługi dla zachowania dziedzictwa kulturowego
  • edukacja, szkolenia i kształtowanie świadomości w europejskim sektorze dziedzictwa kulturowego.

W ramach przyznawania nagród europejskiego dziedzictwa „Europa Nostra” co roku nominowanych jest 30 osiągnięć w dziedzinie dziedzictwa kulturowego w całej Europie.

Spośród laureatów wybieranych jest maksymalnie czterech zwycięzców nagrody Grand Prix. Każdy z nich otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. euro. Ponadto publiczność może głosować online na ulubiony projekt lub inicjatywę, które otrzymają nagrodę publiczności.

Federacja Europa Nostra przyznaje nagrody w imieniu UE. Europa Nostra to europejski głos społeczeństwa obywatelskiego – organizacja zaangażowana w ochronę i promowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Cel nagrody

Nagrody mają promować i nagradzać udane projekty w dziedzinie dziedzictwa kulturowego oraz doceniać pracę „bohaterów dziedzictwa” i ich zaangażowanie. Unijna nagroda jest również sposobem kształtowania świadomości społecznej na temat problemów sektora kultury oraz stanowi formę docenienia i ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Badanie z 2013 r. [pdf] potwierdza, że najważniejsze pozytywne skutki nagrody UE to wyróżnienie przykładów sukcesów w sektorze oraz informowanie o najlepszych praktykach w całej Europie.

Więcej informacji na temat nagród, laureatów i corocznego zaproszenia do składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej nagród europejskiego dziedzictwa kulturowego.