Skip to main content

Culture and Creativity

Ceny za európske dedičstvo

Ceny za európske dedičstvo/Ceny Europa Nostra zviditeľňujú nevšedné projekty, iniciatívy a osobnosti v oblasti kultúrneho dedičstva.

EÚ oceňuje úspechy v oblasti kultúrneho dedičstva v rámci celej Európy v štyroch hlavných kategóriách:

  • pamiatková ochrana,
  • výskum,
  • mimoriadne úsilie o pamiatkovú ochranu,
  • vzdelávanie, odborná príprava a osveta v rámci európskeho sektora kultúrneho dedičstva.

Každý rok je z celej Európy vybraných 30 výnimočných projektov v oblasti kultúrneho dedičstva, ktoré môžu získať Ceny Europa Nostra.

Spomedzi laureátov sa vyberú štyria víťazi hlavnej ceny Grand Prix. Každý z nich získa peňažnú odmenu 10 000 eur. Okrem toho môže verejnosť hlasovať online za svoj obľúbený projekt alebo iniciatívu, ktorá potom získa Cenu publika.

Organizácia Europa Nostra spravuje ceny v mene EÚ. Europa Nostra je európskym hlasom občianskej spoločnosti odhodlanej chrániť a podporovať kultúrne a prírodné dedičstvo.

Účel ceny

Tieto ceny upriamujú pozornosť na úspešné príklady z oblasti kultúrneho dedičstva a vyjadrujú uznanie „hrdinom ochrany dedičstva“ za ich mimoriadne úsilie. Okrem toho zvyšujú povedomie o problémoch, ktorým tento sektor čelí, poskytujú a podporujú väčšie uznanie a ochranu európskeho kultúrneho dedičstva.

Zo štúdie z roku 2013 [pdf] vyplýva, že najväčším vplyvom týchto cien je poukázanie na príklady úspechov v tomto sektore a zvýšenie povedomia o najlepších postupoch v celej Európe.

Viac informácií o oceneniach, laureátoch a výročnej výzve na predkladanie návrhov nájdete na stránke Cien za európske dedičstvo.