Skip to main content

Culture and Creativity

Europese Erfgoedprijzen

Met de Europese Erfgoedprijzen/Europa Nostra-prijzen wordt de schijnwerper gericht op opmerkelijke projecten, initiatieven en persoonlijkheden op het gebied van cultureel erfgoedt.

De EU bekroont erfgoedprestaties in heel Europa in vier hoofdcategorieën:

  • instandhouding
  • onderzoek
  • bijzondere inzet voor de instandhouding van erfgoed
  • onderwijs, opleiding en bewustmaking binnen de Europese culturele-erfgoedsector

In het kader van de Europese Erfgoedprijzen/Europa Nostra-prijzen krijgen elk jaar tot wel dertig erfgoedprojecten uit heel Europa deze EU-prijs uitgereikt.

Van de winnaars worden er vervolgens maximaal vier geselecteerd voor de Grand Prix, waarbij iedere winnaar een bedrag van 10.000 euro ontvangt. Bovendien kan het publiek online stemmen. Het project of initiatief met de meeste stemmen krijgt dan de publieksprijs.

Europa Nostra beheert de prijzen namens de EU. Europa Nostra is de Europese spreekbuis van het maatschappelijk middenveld dat zich inzet voor de bescherming en bevordering van cultureel en natuurlijk erfgoed.

Doel van de prijzen

Met deze prijzen worden succesvolle voorbeelden op het gebied van cultureel erfgoed gepromoot en beloond en worden “erfgoedhelden” erkend voor hun toewijding en inzet. Deze EU-prijs brengt ook de moeilijkheden die de sector ondervindt, onder de aandacht en zorgt voor meer waardering en een betere bescherming van het Europese culturele erfgoed.

In een onderzoek uit 2013 [pdf] werd bevestigd dat het grootste effect van deze EU-prijs is dat voorbeelden van successen in de sector worden uitgelicht en beste praktijken in heel Europa meer bekendheid krijgen.

Meer informatie over de prijzen, de winnaars en de jaarlijkse oproep tot het indienen van voorstellen is te vinden op de website van de Europese Erfgoedprijzen.