Skip to main content

Culture and Creativity

Nagrade Europske unije za kulturnu baštinu

Nagrade Europske unije za kulturnu baštinu (Europa Nostra) dodjeljuju se izvanrednim projektima, inicijativama i osobama u području kulturne baštine.

Nagradom EU-a za kulturnu baštinu odaje se priznanje postignućima u području kulturne baštine Europe u pet glavnih kategorija:

  • konzervacija i adaptivna prenamjena
  • istraživanje
  • obrazovanje, osposobljavanje i vještine
  • angažman građana i informiranje
  • predvodnici u području baštine.

Svake se godine proglasi do 30 dobitnika Nagrade Europske unije za kulturnu baštinu / Nagrade Europa Nostra.

Glavna nagrada

Do pet dobitnika dobiva glavnu nagradu u jednom od pet glavnih tematskih područja. Ta područja odražavaju kako kulturna baština općenito doprinosi ostvarivanju nekih od glavnih prioriteta na europskoj razini. Svaki dobitnik glavne nagrade osvaja 10 000 eura u jednom od sljedećih područja:

  • inovativnost
  • digitalna transformacija
  • djelovanje u području klime i održivost
  • socijalna kohezija i dobrobit
  • međunarodni odnosi.

Nagrada publike

Osim toga, javnost se poziva da putem interneta glasa za omiljeni dobitni projekt ili inicijativu. Dobitnik osvaja nagradu publike i 10 000 eura.

Europa Nostra, organizator nagrada

Europa Nostra od 2002. upravlja nagradama u ime EU-a. Ona je europski glas civilnog društva posvećen očuvanju i promicanju kulturne i prirodne baštine.

Cilj nagrade

Cilj je nagrade utvrditi i promicati najbolje primjere očuvanja kulturne baštine te inovativnost i novo znanje u području očuvanja i promicanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Stoga ta nagrada u potpunosti odražava, ali i promiče ciljeve Europske godine kulturne baštine 2018.

Usto omogućuje razmjenu i prijenos iskustava i informacija preko granica i među zajednicama u Europi i izvan nje te naglašava vrijednost kulturne baštine za europsku kulturu, gospodarstvo, društvo i okoliš.