Skip to main content

Culture and Creativity

Nagrade EU za kulturno dediščino

Nagrade EU za kulturno dediščino/nagrade Europa Nostra opozarjajo na izjemne projekte, pobude in osebnosti na področju kulturne dediščine.

Nagrada EU za kulturno dediščino priznava dosežke na področju kulturne dediščine po vsej Evropi v petih glavnih kategorijah:

  • Ohranjanje in prilagodljiva ponovna uporaba
  • Raziskave
  • Izobraževanje, usposabljanje in spretnosti
  • Udeležba in ozaveščanje državljanov
  • Prvaki kulturne dediščine

Vsako leto do 30 dosežkov na področju dediščine prejme nagrade za evropsko dediščino/nagrade Europa Nostra.

Velika nagrada

Največ pet nagrajencev prejme veliko nagrado na petih krovnih tematskih področjih, ki odražajo, kako kulturna dediščina na splošno prispeva k nekaterim prednostnim nalogam na evropski ravni. Vsak dobitnik velike nagrade prejme 10 000 evrov na področjih:

  • Inovacije
  • Digitalna preobrazba
  • Podnebni ukrepi in trajnostnost
  • Socialna kohezija in blaginja
  • Mednarodni odnosi

Nagrada občinstva

Poleg tega lahko javnost na spletu glasuje za svoj najljubši projekt ali pobudo med nagrajenci. Zmagovalec prejme nagrado občinstva, prav tako v višini 10 000 evrov.

Europa Nostra, partnerska organizacija pri podelitvi nagrad

Europa Nostra upravlja nagrade v imenu Evropske unije od leta 2002. Je evropski glas civilne družbe ter zavezana varovanju in spodbujanju kulturne in naravne dediščine.

Cilj nagrade

Namen nagrad je opredeliti in spodbujati najboljše prakse pri ohranjanju kulturne dediščine. Priznava se tudi inovativni razvoj in novo znanje na področju varstva in spodbujanja materialne in nematerialne kulturne dediščine. V zvezi s tem nagrada EU ne le v celoti odraža cilje evropskega leta kulturne dediščine 2018, temveč pomeni tudi nadaljevanje dela.

Nagrade omogočajo tudi izmenjavo in prenos izkušenj in informacij prek meja in skupnosti v Evropi in zunaj nje. Z njihovo pomočjo se poudarja vrednost kulturne dediščine za evropsko kulturo, gospodarstvo, družbo in okolje.