Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Projekty podporují činnosti v oblasti mobility určené

  • osobám, které se vzdělávají: žákům, studentům, stážistům, učňům, mladým lidem, dospělým, kteří se vzdělávají
  • zaměstnancům: profesorům, učitelům, školitelům, pracovníkům s mládeží a osobám pracujícím v organizacích působících v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

Projekty se zaměřují především na podporu osob, které se vzdělávají, při získávání znalostí, dovedností a postojů, včetně jazykových kompetencí.

Díky této podpoře se zlepší jejich osobní, sociální, vzdělávací a profesní rozvoj. Zvýší se jejich zaměstnatelnost a zlepší kariérní vyhlídky na trhu práce.

Příručka k programu je k dispozici zde

Total budget
28,4 miliardy eur
Dates
2021–2027
Grant / loan size
viz výzvy k předkládání návrhů
Who can apply
Organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Činnosti v oblasti mobility zahrnují minimálně dvě zúčastněné organizace (alespoň jednu vysílající a jednu přijímající organizaci) z různých zemí.

Žadatelé musí mít sídlo v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu Erasmus+.

Podrobnější informace naleznete v příručce k programu.
No. of partners needed
podle konkrétní akce
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy k podávání návrhů
Total initiative budget
Klíčová akce 1, Projekty mobility, rozpočet na rok 2021: 1,363 miliardy eur
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
5
Need count
6