Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Cuireadh iPortunus ar bun chun deiseanna soghluaisteachta a leathnú agus chun comhoibriú idirnáisiúnta a threisiú ionas go mbeidh ealaíontóirí agus gairmithe cultúrtha in ann obair a dhéanamh, a chur i láthair agus a chomhléiriú i dtíortha éagsúla, rud a thabharfaidh rochtain dóibh ar mhargaí éagsúla, a chabhróidh leo lucht féachana nó lucht leanúna nua a mhealladh, comhoibriú idirnáisiúnta a neartú agus a n-ionchais ghairme a oscailt. Cuirfidh an Scéim Soghluaisteachta nua ar chumas roinnt mílte ealaíontóirí, cruthaitheoirí agus gairmithe cultúrtha ó gach cearn den Eoraip tréimhsí gearra nó fada a chaitheamh i dtír eile ar mhaithe le forbairt ghairmiúil nó comhoibriú idirnáisiúnta chun a saothar a chomhléiriú, a chomhchruthú nó a chur i láthair lucht féachana nua. Mar ábhar spreagtha, d’fhéadfá cuairt a thabhairt ar bhunachar sonraí Transartists, áit a leagtar béim ar na hósteagraíochtaí a chuir fáilte roimh rannpháirtithe iPortunus roimhe seo.

Total budget
€2.44 billiún don Chlár Eoraip na Cruthaitheachta
Dates
2021-2027
Grant / loan size
ní bhaineann le hábhar
Who can apply
Ní mheasfar ach tograí a chomhlíonann na coinníollacha seo a leanas a bheith incháilithe: • Ealaíontóirí, cruthaitheoirí agus gairmithe cultúrtha atá ag obair in aon earnáil chultúrtha seachas an earnáil chlosamhairc • Óstaigh amhail eagraíochtaí, eagraíochtaí neamhrialtasacha, institiúidí, músaeim, etc. (príobháideach nó poiblí), atá ag obair in aon earnáil chultúrtha seachas an earnáil chlosamhairc • I gcásanna dea-réasúnaithe, d’fhéadfadh ealaíontóirí seanbhunaithe, máistrí, nó gairmithe cultúrtha aitheanta feidhmiú mar óstach freisin • Is gá d’iarratasóirí agus eagraíochtaí óstacha a bheith bunaithe i gceann de na tíortha atá rannpháirteach sa chlár Eoraip na Cruthaitheachta.
No. of partners needed
ní bhaineann le hábhar
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Glaonna ar thograí
Total initiative budget
ní bhaineann le hábhar
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
5