Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

iPortunus je osnovan kako bi se proširile mogućnosti mobilnosti i potaknula međunarodna suradnja čime se umjetnicima i kulturnim djelatnicima omogućuju rad, izvedba i koprodukcija u više zemalja, daje pristup različitim tržištima, pomaže da privuku novu publiku ili pratitelje, jača međunarodna suradnja i otvaraju mogućnosti za njihovu karijeru. Zahvaljujući novom programu mobilnosti nekoliko tisuća umjetnika, stvaratelja i kulturnih djelatnika iz cijele Europe provest će u inozemstvu kraća ili dulja razdoblja radi profesionalnog razvoja ili međunarodne suradnje, što će im omogućiti koprodukciju, zajedničko stvaranje ili predstavljanje djela novoj publici. Za inspiraciju možete posjetiti bazu podataka Transartists, u kojoj su navedene organizacije koje su prethodno primile korisnike bespovratnih sredstava iPortunus.

Total budget
2,44 milijarde EUR za program Kreativna Europa
Dates
2021. – 2027.
Grant / loan size
Nije primjenjivo
Who can apply
Prihvatljivima će se smatrati samo prijedlozi koji ispunjavaju uvjete navedene u nastavku: • umjetnici, stvaratelji i kulturni djelatnici koji su aktivni u bilo kojem kulturnom sektoru osim audiovizualnog • primatelji kao što su organizacije, nevladine organizacije, institucije, muzeji itd. (privatni ili javni), koji su aktivni u bilo kojem kulturnom sektoru osim audiovizualnog • u opravdanim slučajevima ulogu primatelja također mogu preuzeti etablirani umjetnici, majstori ili ugledni kulturni djelatnici • podnositelji zahtjeva i organizacije s ulogom primatelja moraju imati poslovni nastan u jednoj od zemalja koje sudjeluju u programu Kreativna Europa
No. of partners needed
Nije primjenjivo
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Pozivi na podnošenje prijedloga
Total initiative budget
Nije primjenjivo
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
5