Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

S+T+ARTS je platforma čiji je cilj bolje povezati tehnologiju i umjetničku praksu kako bi se svladali socijalni, ekološki i gospodarski izazovi s kojima se Europa suočava. Podupire razvoj kreativnijih, uključivijih i održivijih tehnologija u okviru suradnje umjetnika, znanstvenika, inženjera i istraživača. U središtu programa je ideja da za umjetnost, znanost i tehnologiju može biti korisna razmjena perspektiva i otvaranje novih načina za istraživanje i poslovanje.

U okviru različitih stupova S+T+ARTS nudi:

  • rezidencijalne programe kojima se produbljuju razmjena znanja i suradnja
  • akademije usmjerene na povezivanje umjetnosti i tehnologije putem obrazovanja
  • regionalne centre namijenjene proširenju inicijative na lokalnoj razini
  • tematske pilot-projekte i nagrade kojima se podupiru radikalno inovativne tehnologije razvijene u suradnji s umjetnicima i usmjerene na suvremene izazove
Total budget
95,5 milijardi EUR za Obzor Europa
Dates
2021. – 2027.
Grant / loan size
Nije primjenjivo
Who can apply
Kriteriji prihvatljivosti za svaku aktivnost bit će navedeni u tekstu poziva.
No. of partners needed
Nije primjenjivo
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Pozivi na podnošenje prijedloga
More info on the programme
Total initiative budget
Nije primjenjivo
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
7
Need count
6