Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Programa „S+T+ARTS“ yra platforma, kuria siekiama glaudžiau susieti technologijas ir meninę praktiką, kad būtų galima spręsti Europai kylančias socialines, aplinkos ir ekonomines problemas. Programa remiamas kūrybiškesnių, įtraukesnių ir tvaresnių technologijų kūrimas bendradarbiaujant menininkams, mokslininkams, inžinieriams ir tyrėjams. Ji grindžiama idėja, kad meno, mokslo ir technologijų plėtros veiklai gali būti naudinga, jei bus keičiamasi nuomonėmis ir atveriami nauji keliai tyrimams ir verslui.

Taikant skirtingus ramsčius, programa „S+T+ARTS“ siūlo:

  • kūrybines viešnages, skirtas žinioms gilinti ir bendradarbiavimui skatinti;
  • akademijas, kuriose sutelkiamas dėmesys į atotrūkio tarp menų ir technologijų mažinimą per švietimą;
  • regioninius centrus, kuriais siekiama plėsti iniciatyvą vietos lygmeniu;
  • teminius bandomuosius projektus ir prizus, kuriais remiamos iš esmės naujoviškos technologijos, sukurtos bendradarbiaujant su menininkais ir orientuotos į šiuolaikinius iššūkius.
Total budget
Programai „Europos horizontas“ skirta 95,5 mlrd. EUR
Dates
2021–2027 m.
Grant / loan size
nėra duomenų
Who can apply
Su kiekvienu veiksmu susiję tinkamumo kriterijai bus nurodyti kvietimo tekste.
No. of partners needed
nėra duomenų
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Kvietimai teikti pasiūlymus
More info on the programme
Total initiative budget
nėra duomenų
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
7
Need count
6