Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Radošās inovācijas laboratorija piedāvā visu kultūras un radošo nozaru dalībniekiem izstrādāt un testēt inovatīvus digitālos risinājumus, kas ilgtermiņā pozitīvi ietekmēs kultūras un radošās nozares.

Laboratorijai ir jāatvieglina tādu inovatīvu risinājumu (piemēram, rīku, modeļu un metožu) izstrāde, kas paredzēti audiovizuālajai nozarei un vismaz vienai citai radošajai un/vai kultūras nozarei. Šiem risinājumiem jābūt viegli īstenojamiem citviet un ar potenciālu iekļūt tirgū.

Projektam nav obligāti jābūt tūlīt audiovizuālajā nozarē izmantojamam, tomēr tam jābūt šajā nozarē viegli pārņemamam.

Šī gada uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir arī tematiski vērsts uz projektiem, kas atbilst programmas “Radošā Eiropa” politikas mērķiem.

Pirmajā gadā radošās inovācijas laboratorijas aptvers divus tematus: radošo un kultūras nozaru zaļināšana un inovatīvi izglītības rīki sabiedrībai būtisku jautājumu risināšanai, piemēram, cīņai pret dezinformāciju.

Total budget
2,44 miljardi eiro
Dates
2021.–2027. gads
Grant / loan size
Sk. uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus
Who can apply
Priekšlikums jāiesniedz konsorcijam, kurā ir vismaz 3 juridiskas organizācijas no vismaz divām dažādām valstīm, kas piedalās programmā “Radošā Eiropa”.
Šīm organizācijām jāpārstāv dažāda veida zinātība vairākās kultūras un radošajās nozarēs, tostarp audiovizuālajā nozarē.
Organizācijas (privāti uzņēmumi, bezpeļņas organizācijas, apvienības, labdarības organizācijas, fondi, pašvaldības / pilsētu padomes / publiskas iestādes, augstskolas, izglītības iestādes, pētniecības centri u. c.), kas izveidotas kādā no valstīm, kuras piedalās programmā “Radošā Eiropa”, un kas tieši vai ar vairākuma līdzdalību ir šo valstu pilsoņu īpašums.
Biržā kotētas sabiedrības gadījumā valstiskās piederības noteikšanai tiks ņemta vērā biržas atrašanās vieta.
No. of partners needed
Vismaz 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
Total initiative budget
“Radošās inovācijas laboratorija” – 2021. gada uzaicinājums: 6,3 miljoni eiro
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
6
Need count
9