Skip to main content

Culture and Creativity

Subprogramul „Tranziția către o energie curată” din cadrul programului LIFE sprijină tranziția către o economie eficientă din punct de vedere energetic, bazată pe surse regenerabile de energie, neutră din punct de vedere climatic și rezistentă la schimbările climatice.

Subprogramul oferă finanțare pentru acțiuni de coordonare și sprijin cu o valoare adăugată ridicată la nivelul UE, care vizează eliminarea barierelor de pe piață aflate în calea tranziției socioeconomice către energia durabilă.

Programul LIFE cofinanțează proiecte în următoarele domenii:
• adaptarea urbană și amenajarea teritoriului
• reziliența infrastructurii
• gospodărirea durabilă a apelor în zonele predispuse la secetă
• gestionarea inundațiilor și a zonelor costiere
• reziliența sectoarelor agricol, forestier și turistic
• sprijin pentru regiunile ultraperiferice ale UE în pregătirea pentru fenomene meteorologice extreme, în special în zonele costiere.

Subprogramul „Economia circulară și calitatea vieții” din cadrul programului LIFE urmărește să faciliteze tranziția către o economie durabilă, circulară, fără substanțe toxice, eficientă din punct de vedere energetic și rezistentă la schimbările climatice, precum și să protejeze, să restabilească și să amelioreze calitatea mediului.

Subprogramul implică intervenții directe sau poate sprijini integrarea acestor obiective în alte politici.

Subscribe to Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Mediu și Infrastructură (CINEA)