Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Laboratórium kreatívnej inovácie bude motivovať aktérov zo všetkých kultúrnych a kreatívnych odvetví, aby navrhovali a testovali inovačné digitálne riešenia s potenciálnym pozitívnym dlhodobým vplyvom na viaceré kultúrne a kreatívne odvetvia.

Laboratórium umožní vytváranie inovačných riešení (napr. nástrojov, modelov a metodík), ktoré sa môžu uplatňovať v audiovizuálnom odvetví a aspoň v jednom ďalšom kreatívnom a/alebo kultúrnom odvetví. Riešenia by mali byť ľahko opakovateľné a mali by mať potenciál preniknúť na trh.

V záujme jasnosti sa uvádza, že projekt nemusí byť nevyhnutne okamžite uplatniteľný na audiovizuálne odvetvie, ale malo by ísť o projekt, ktorý možno v tomto odvetví ľahko opakovať.

Na účely tohtoročnej výzvy sa prijíma aj tematický prístup s cieľom zabezpečiť odmenenie projektov zameraných na politické ciele programu Kreatívna Európa.

V prvom roku laboratória kreatívnej inovácie sú dvoma témami, ktoré budú osobitne pokryté, ekologizácia vo všetkých kreatívnych a kultúrnych odvetviach a inovatívne vzdelávacie nástroje na riešenie relevantných spoločenských tém, ako sú dezinformácie.

Total budget
2,44 mld. EUR
Dates
2021 – 2027
Grant / loan size
Pozrite si výzvy na predkladanie návrhov
Who can apply
Návrh musí predložiť konzorcium zložené najmenej z 3 organizácií s právnou formou, ktoré pochádzajú najmenej z dvoch rôznych krajín zúčastňujúcich sa na programe Kreatívna Európa.
Tieto organizácie by mali mať bohaté skúsenosti vo viacerých kultúrnych a kreatívnych odvetviach vrátane audiovizuálneho odvetvia.
Organizácie (súkromné spoločnosti, neziskové organizácie, združenia, charitatívne organizácie, nadácie, obce/mestské zastupiteľstvá/verejné orgány, univerzity, vzdelávacie inštitúcie, výskumné centrá atď.) usadené v niektorej z krajín zúčastňujúcich sa na programe Kreatívna Európa, ktorých vlastníkmi sú priamo štátni príslušníci týchto krajín alebo v ktorých majú takíto štátni príslušníci väčšinový podiel.
Ak je spoločnosť kótovaná na burze, na účely určenia krajiny, v ktorej je usadená, sa zohľadní sídlo burzy cenných papierov.
No. of partners needed
Aspoň 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy na predkladanie návrhov
Total initiative budget
Laboratórium kreatívnej inovácie – pre porovnanie výzva na predkladanie návrhov v roku 2021: 6,3 milióna EUR
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
6
Need count
9