Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Laboratorij za ustvarjalne inovacije bo akterje iz vseh kulturnih in ustvarjalnih sektorjev spodbudil k oblikovanju in preskušanju inovativnih digitalnih rešitev s potencialnim pozitivnim dolgoročnim učinkom na več kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

Laboratorij bo olajšal oblikovanje inovativnih rešitev (npr. orodij, modelov in metodologij), ki se lahko uporabljajo v avdiovizualnem sektorju in vsaj v še enem ustvarjalnem in/ali kulturnem sektorju. Rešitve bi morale biti zlahka ponovljive in bi morale imeti zmožnost prodora na trg.

Ni nujno, da je projekt takoj uporaben v avdiovizualnem sektorju, mora pa biti zlahka ponovljiv v tem sektorju.

Za letošnji razpis se uporablja tudi tematski pristop, da se zagotovi nagrajevanje projektov, ki obravnavajo cilje politike programa Ustvarjalna Evropa.

V prvem letu delovanja laboratorija za ustvarjalne inovacije bosta v ospredju dve temi, in sicer ekologizacija v vseh ustvarjalnih in kulturnih sektorjih ter inovativna izobraževalna orodja za obravnavanje pomembnih družbenih tem, na primer dezinformacij.

Total budget
2,44 milijarde evrov
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Preverite razpis za zbiranje predlogov
Who can apply
Predlog mora predložiti konzorcij, ki ga sestavljajo vsaj tri pravne organizacije iz vsaj dveh različnih držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa.
Te organizacije bi morale predstavljati raznoliko strokovno znanje v več kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, vključno z avdiovizualnim.
Organizacije (zasebne družbe, neprofitne organizacije, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, občine/mestni sveti/javni organi, univerze, izobraževalne ustanove, raziskovalni centri itd.), ki so ustanovljene v eni od držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa, in so v neposredni ali večinski lasti državljanov teh držav.
Pri družbah, ki kotirajo na borzi, se za določitev njihovega državljanstva upošteva lokacija borze.
No. of partners needed
Najmanj 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Razpisi za zbiranje predlogov
Total initiative budget
Laboratorij za ustvarjalne inovacije – razpis iz leta 2021 za primerjavo: 6,3 milijona evrov
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
6
Need count
9