Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

„Еразъм за млади предприемачи“ е програма за трансграничен обмен, която позволява на млади хора, които желаят да станат предприемачи, да работят с по-опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в други държави, и да се учат от тях.

Total budget
4,208 млрд. евро за програма „Единен пазар“ на ЕС
Dates
2021—2027 г.
Grant / loan size
От 30 000 евро до максимум 300 000 евро
Who can apply
Ако планирате да започнете бизнес, можете да участвате в програмата, като представите бизнес план. Можете да кандидатствате и ако имате общо по-малко от 3 години предприемачески опит.
No. of partners needed
Моля, вижте ръководството за финансиране за допълнителна информация.
Name of the programme or initiative
How to access
Покани за представяне на предложения
Total initiative budget
Бюджет на програма „Еразъм за млади предприемачи“ (все още няма информация)
Version
0.0.0
Sector count
11
Organisation count
3
Need count
2