Skip to main content

Culture and Creativity

Natura 2000 i kulturni krajolici

Prirodna baština važan je dio kulturne baštine.

Europska unija intenzivno je radila tijekom posljednjih 25 godina kako bi stvorila mrežu zaštićenih područja prirode koja se prostire diljem EU-a pod nazivom mreža Natura 2000. Cilj je ove mreže zaustaviti i smanjiti gubitak bioraznolikosti u Europi.

Natura 2000 najveća je koordinirana mreža zaštićenih područja na svijetu kojom su obuhvaćene sve države članice, a pokriva 18 % kopnenog i gotovo 6 % morskog područja EU-a. Mrežom se nastoji osigurati dugoročni opstanak najvrjednijih i najugroženijih vrsta i staništa u Europi.

Priče o uspjehu Nature 2000 u upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom

Sve više se prepoznaje čvrsta povezanost prirodne i graditeljske kulturne baštine, kao i potreba za integriranim upravljanjem kojim bi se osigurala njihova dugotrajna održivost.

U nizu studija slučaja istaknut je uspjeh integriranog upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom na lokalitetima Nature 2000.

Saznajte više o europskoj kulturnoj i prirodnoj baštini u Naturi 2000 [pdf].

Izvješće iz 2019. „Prirodna i kulturna baština u Europi: Suradnja u okviru mreže Natura 2000“ rezultat je akcijskog plana za prirodu, ljude i gospodarstvo. Jedna je od mjera koje su uslijedile nakon Europske godine kulturne baštine i koje se navode u Europskom okviru za djelovanje u području kulturne baštine.

U izvješću se istražuju prostorna preklapanja lokaliteta kulturne i prirodne baštine. Razmatraju se zajedničke prijetnje i izazovi te mogućnosti dostupne u okviru različitih fondova EU-a za pokretanje zajedničkih inicijativa za prirodu i kulturu. Isto tako, u njemu se nalaze preporuke kako savladati postojeće izazove. Izvješćem se pokazuje kako promicati integrirano upravljanje i povezane socioekonomske koristi.

Doznajte više o izvješću iz 2019. i o vezama između prirodne i kulturne baštine.

Studije slučaja

Park prirode i manastir Rila, Bugarska

To je područje zaštićeni park prirode zbog svojih izvanrednih kulturnih i prirodnih vrijednosti. Mali dio unutar parka čini prirodni rezervat. Manastir je spomenik svjetske baštine UNESCO-a. Plan upravljanja Parkom prirode Rila ima tri glavna cilja:

  • optimalnu povezanost između očuvanja prirodnih i kulturnih dobara parka
  • korištenje vlastitih resursa
  • sposobnost da se u cijelosti iskoriste mogućnosti koje pruža park.

Uz konsenzus svih zainteresiranih stranaka uspješno je proveden plan upravljanja, čime je omogućeno da park ostane simbol neraskidive veze između prirode i duha.

Burren, Irska

Burren je postao nacionalni park 1991. i od 2011. je dio UNESCO-ove globalne mreže geoparkova. Regija Burren poznata je po svojoj izvanrednoj flori i lijepom vapnenačkom krajoliku, koji karakteriziraju vapnenačke ploče nastale djelovanjem leda i na kojima žive raznovrsne rijetke biljne vrste. Kako bi se zaštitila ova rijetka staništa i vrste, u europsku mrežu Natura 2000 uvrštena su tri različita područja očuvanja.

Burren je i kulturni krajolik od velike važnosti zbog zimske ispaše koja izravno doprinosi bogatoj prirodnoj i kulturnoj baštini regije.

Irska vlada regulira i upravlja ovom prirodnom i kulturnom baštinom pomoću različitih instrumenata i uz uključivanje lokalnih zajednica. Povelja zajednice Burren dobar je primjer modela strateškog upravljanja „odozdo prema gore“. Integrirani pristup koji su razvile lokalne zajednice korisniji je za očuvanje i razvoj resursa.