Skip to main content

Culture and Creativity

Natura 2000 in kulturne pokrajine

Naravna dediščina je pomemben del kulturne dediščine.

Evropska unija si že 25 let močno prizadeva za vzpostavitev omrežja naravovarstvenih območij po vsej EU, znanega pod imenom omrežje Natura 2000. Namen tega omrežja je zaustaviti in obrniti trend izgube biotske raznovrstnosti v Evropi.

Natura 2000 je največje koordinirano omrežje zaščitenih območij na svetu, ki zajema vse države članice. Pokriva 18 % kopenskega in skoraj 6 % morskega območja EU. Namen omrežja je zagotoviti dolgoročno preživetje najbolj dragocenih in ogroženih evropskih vrst in habitatov.

Natura 2000: zgodbe o uspehu o upravljanju naravne in kulturne dediščine

Močna povezanost naravne in stavbne kulturne dediščine ter potreba po celostnem pristopu k upravljanju za zagotavljanje dolgoročne trajnostne usmeritve pridobivata na pomenu.

Številne študije primerov poudarjajo uspešnost celostnega upravljanja naravne in kulturne dediščine na območjih Natura 2000.

Več informacij je v publikaciji Evropska kulturna in naravna dediščina v območju Natura 2000 [pdf].

Poročilo iz leta 2019 „Naravna in kulturna dediščina v Evropi: Sodelovanje v omrežju Natura 2000“ je rezultat akcijskega načrta za naravo, ljudi in gospodarstvo. Je eden izmed nadaljnjih ukrepov evropskega leta kulturne dediščine, ki je bil omenjen v evropskem okviru ukrepanja na področju kulturne dediščine.

Poročilo preučuje prostorsko prekrivanje med naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Navaja skupne grožnje in izzive ter priložnosti v okviru različnih skladov EU za začetek skupnih pobud na področju narave in kulture. Predlaga tudi vrsto priporočil o tem, kako premagati obstoječe izzive. Poročilo kaže, kako spodbujati celostno upravljanje in s tem povezane socialno-ekonomske koristi.

Več o poročilu iz leta 2019 in povezavah med naravno in kulturno dediščino.

Študije primerov

Naravni park Rilskega samostana, Bolgarija

Območje ima zaradi izjemne kulturne in naravne vrednosti status zaščitenega naravnega parka. Manjše območje v parku je tudi naravni rezervat. Samostan je na seznamu svetovne kulturne dediščine Unesca. Glavni cilji načrta upravljanja Rilskega naravnega parka:

  • vzpostaviti optimalno razmerje med ohranjanjem naravnih in kulturnih dobrin parka
  • zagotoviti uporabo njegovih virov
  • izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja park

Soglasje med vsemi deležniki je omogočilo uspešno izvajanje načrta upravljanja, park pa je s tem ostal simbol neločljive povezave med naravo in duhom.

Burren, Irska

Burren je postal narodni park leta 1991, v Unescovo mrežo globalnih geoparkov pa je bil uvrščen leta 2011. Območje Burren je znano po izjemni flori in čudoviti apnenčasti pokrajini. Apnenčasti podi, izoblikovani v ledeni dobi, skrivajo veliko različnih redkih rastlinskih vrst. Zaščiti teh redkih habitatov in vrst so namenjena tri različna ohranitvena območja, ki so del evropskega omrežja Natura 2000.

Burren je tudi pomembna kulturna pokrajina, znana po zimski paši, ki neposredno prispeva k bogati naravni in kulturni dediščini regije.

Irska vlada ureja in upravlja to naravno in kulturno dediščino z različnimi instrumenti in v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Listina skupnosti Burren je dober primer modela strateškega upravljanja po načelu „od spodaj navzgor“. Celostni pristop, ki so ga razvile lokalne skupnosti, prinaša več koristi za ohranjanje in razvoj virov.