Skip to main content

Culture and Creativity

EU-uppdrag är ett sätt för EU-kommissionen att samla nödvändiga resurser när det gäller finansiering, politik, regelverk och andra insatser. De ska också mobilisera och aktivera offentliga och privata aktörer, till exempel EU-länderna, regionala och lokala myndigheter, forskningsinstitut, lantbrukare, markförvaltare, företagare och investerare för att skapa konkreta och varaktiga effekter. Uppdragen ska samverka med allmänheten för att förankra nya lösningar och strategier i samhället.

EU-uppdragen stöder omställningen till ett grönare, friskare, mer inkluderande och mer resilient samhälle. De ska ge invånarna konkreta fördelar och involvera dem i arbetet med att utforma, genomföra och följa upp verksamheten.
Total budget
95,5 miljarder euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Se ansökningsomgångar
Who can apply
De sökande måste vara etablerade i
• EU-länderna, inklusive de yttersta randområdena
• utomeuropeiska länder och territorier som är knutna till EU-länderna
• stödberättigade länder utanför EU (länder som är associerade till Horisont Europa).
No. of partners needed
Minst tre
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ansökningsomgångar
Total initiative budget
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
7
Need count
4