Skip to main content

Culture and Creativity

Misie EÚ sú koordinovaným úsilím Komisie s cieľom sústreďovať potrebné zdroje z hľadiska programov financovania, politík a regulačných opatrení, ako aj iných činností. Ich zámerom je tiež mobilizovať a aktivizovať verejné a súkromné subjekty, ako sú členské štáty EÚ, regionálne a miestne orgány, výskumné ústavy, poľnohospodári a pôdohospodári, podnikatelia a investori, aby sa dosiahol skutočný a trvalý vplyv. Misie budú spolupracovať priamo s občanmi v snahe podporiť spoločenské využívanie nových riešení a prístupov.

Misie EÚ budú podporovať transformáciu Európy na ekologickejší, zdravší, inkluzívnejší a odolnejší kontinent. Ich cieľom je priniesť Európanom hmatateľné výhody a zapojiť ich do ich navrhovania, zavádzania a monitorovania.
Total budget
95,5 miliardy EUR
Dates
2021 – 2027
Grant / loan size
Pozri výzvy na predkladanie návrhov
Who can apply
Žiadatelia musia byť usadení v:
• členských štátoch Európskej únie vrátane ich najvzdialenejších regiónov,
• zámorských krajinách a územiach (ZKÚ) spojených s členskými štátmi,
• oprávnených krajinách mimo EÚ (krajiny pridružené k programu Horizont Európa).
No. of partners needed
aspoň 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy na predkladanie návrhov
Total initiative budget
neuplatňuje sa
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
7
Need count
4